صفحه ۱۲۰

درس خوانده در عرض افکار و نظریات خود آزادی می‎خواهد؛ وقتی آزادی افراد را بگیریم آنها قهرا فرار می‎کنند.

حیوانات هم که در قفس باشند می‎خواهند از قفس فرار کنند؛ باید یک کاری کرد که مردم آزادی داشته باشند، البته آزادی مشروع.

[ لزوم تشکل مردم عراق ]

گوینده دیگر: شما یک بیانیه صادر کردید و موضع مردم عراق را بی طرفی معرفی کردید، این از نظر عینی قابل تصور نبود.

آیت الله منتظری: یعنی مردم خودشان متشکل باشند و تعیین حکومت کنند نه این که آمریکا برایشان تشکیل حکومت دهد.

گوینده: این بی طرفی در رابطه با زمان جنگ تناسب نداشت.

آیت الله منتظری: پس چکار کنند بیایند از آمریکایی های مهاجم استقبال کنند؟ این که درست نیست، خودشان باید متشکل شوند و حاکم مشخص کنند، نه صدام و نه آمریکا. سلاحهای کشنده را خود آمریکا و انگلیس و دیگران به صدام دادند و الان روی آنها معرکه گرفته اند.

1382212
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب