صفحه ۱۱۹

است. خارجی ها از مغزهای ایرانی و امثال آن استقبال می‎کنند، چون مغزهای متفکری هستند، و نوعا کارها به دست اینها خواهد افتاد. وقتی اساتید این معنی را دیدند می‎روند، قطعا باید کاری کرد که شوق پیدا کنند و در کشور بمانند.

آقای احمد قابل: اصل تبادل سرمایه های انسانی مثل سرمایه های اقتصادی نباید مذموم باشد؛ اصلا رفتن سرمایه های انسانی اگر به این قصد باشد که یک هجرتی باشد و بروند آنجا به قصد این که یک روزی برگردند، نباید یک سره منفی به آن نگاه کرد.

آیت الله منتظری: به نظر من در رابطه با فرار مغزها البته کمبود امکانات رفاهی مؤثر است ولی بیشتر برخوردهای سیاسی با آنان سبب فرار می‎شود. برخی انتظار دارند یک نفر متخصص و کارشناس در یک رشته تملق گو باشد، برخلاف عقیده اش حرف بزند، حق نداشته باشد در دانشگاه نظرش را بگوید، با او برخورد می‎شود، اینها بیشتر مؤثر است؛ یعنی آزادی سیاسی که ندارند بیشتر سبب فرار آنان می‎شود.

نبود امکانات رفاهی هم مؤثر است لیکن انسان بما هو انسان و دانشمندان آزادی می‎خواهند که بتوانند افکارشان را عرضه بدارند. باید کاری کرد که دانشمندان و نخبگان جامعه و به طور کلی محافل علمی یک نحو استقلال و آزادی سیاسی داشته باشند تا بتوانند در پیشرفت علمی جامعه و کشور نقش اساسی ایفا نمایند.

گوینده دیگر: بحرانی که در سالهای اخیر در کشور ما اتفاق افتاده است بحران عقلانیت است و این باعث شده است مردم و بخصوص نسل جوان ما نسبت به آینده خوش بین نباشند، عامل بحران عقلانیت بخصوص پس از پیروزی انقلاب در برخی جاها متأسفانه صورت گرفته است.

آیت الله منتظری: نوع اشکالات پیش آمده به واسطه این است که ما با طبقات مختلف برخوردهای سیاسی می‎کنیم. در دنیای امروز نمی توان گفت مردم نباید در سیاست دخالت کنند و مشغول کار خودشان باشند، همه انسانها بخصوص انسان

ناوبری کتاب