صفحه ۱۱۸

نمایندگان و آنها را احضار کنیم به دادگاهها و به سپاهی ها بگوییم باید مراقب آنان باشند.

این مراقبت که می‎گویید کم کم در هر شهری یک سپاهی برای نماینده پرونده بسازد، یک سپاهی ممکن است یک شکایت از دست نماینده بکند که با چه کسی ملاقات کرده و ضد انقلاب است و ضد ولی فقیه است و از این چیزها و جنگ و دعوا توی کشور درست کنیم. من نمی دانم در این شرایط حساس آقایان چرا اینها را ملاحظه نمی کنند، در این شرایط این جور مطرح می‎کنند، باید از خودشان پرسید.

ما الان از چهار طرف در محاصره آمریکا واقع شده ایم، از افغانستان و ترکیه و عراق و خلیج فارس.

[ آزادی مشروع مانع فرار مغزها]

یکی از اساتید: همان گونه که آقای کدیور اشاره فرمودند فرار مغزها شدت پیدا کرده و واقعیت هم دارد و این از نظر جامعه امری ناپسند است، یک استاد دانشگاه که به کشور دیگر می‎رود برخلاف آن ارزشهایی که در کشورش هست دست به این اقدام می‎زند؛ ولی اگر ریشه یابی شود علت هایی که باعث می‎شود فرد دانشگاهی کشور خودش را رها کند، حق را باید به او داد؛ چون وقتی می‎بیند که در کشورش از هر نظر مورد تحقیر قرار می‎گیرد و علمی که دارد نمی تواند به درستی از آن استفاده کند، امنیت لازم را ندارد تا ارزشیابی هایی را که جزو شاخه های کارش هست در محیط دانشگاه انجام دهد، در مجموع فکر می‎کنم شاید کار مناسبی دارد انجام می‎دهد، چون عمر محدود است، اگر بخواهد بماند و منتظر باشد که بالاخره در آینده چه اتفاقی می‎افتد آن فرصت اندکی که دارد و می‎خواهد از آنچه یاد گرفته استفاده کند از دست می‎دهد؛ پس باید از نظر فرهنگی کاری کنیم که این امر ناپسندی تلقی نشود، فردی که رفته است باید به او حق داد و باید در این مورد بررسی شود و کار تحقیقاتی صورت گیرد.

آیت الله منتظری: بله و من این را هم اضافه می‎کنم که الحمدلله کشور ما در منطقه وسط و معتدل قرار گرفته است. مغزهای معتدل و متوسط در خاورمیانه

ناوبری کتاب