صفحه ۱۱۷

کرده است، ولی عمده این است که ما سوژه دست آنها ندهیم آنها هم کاری نمی توانند بکنند. آنها اختلافات و نقطه های ضعف را پیدا می‎کنند و سوژه می‎شود و بعد هوس می‎کنند نسبت به ما مزاحمت کنند.

ان شاءالله همیشه موفق و مؤید باشید، و من به سهم خودم از زحمات آقایان تشکر می‎کنم. شما الحمد لله جوانید و می‎توانید کار بکنید. ان شاءالله موفق و مأجور باشید.

[ لزوم تقویت مجلس نه تضعیف آن ]

آقای کدیور: آقایان ناراحت مسائل منطقه اند، آنها نگران این هستند که آمریکا به دنبال تغییر نقشه خاورمیانه است، و در نحوه برخورد سیاستمداران ما همه جوانب اندیشیده نشده است؛ نگرانی شدید این است که با تصمیمات شتابزده مشکل برای ایران و برای اسلام در جهان ایجاد شود. این مسأله ای است که ذهن ما را اشغال کرده است، حتما شما هم در این زمینه فکر کرده اید، و نکته ای اگر صلاح می‎دانید استفاده خواهیم کرد.

آیت الله منتظری: الان من داشتم یک خبر از اینترنت می‎خواندم توی روزنامه هم بود که یکی از آقایان گفته اند: سپاه باید مراقب نمایندگان باشد و نمایندگان مجلس را زیر نظر بگیرند. این معنایش این است که سپاه، نماینده شهر را دنبال کرده و به دنبال پرونده سازی باشد. از یک طرف می‎گوییم حکومت مردمی و مجلس، نمایندگان مردمند از آن طرف هر سپاهی با اختلاف سلیقه هایی که وجود دارد مراقب و مزاحم نماینده ها باشد. مگر مرحوم امام نفرمودند سپاه و ارتش حق ندارند در سیاست دخالت کنند. آقایان در این شرایطی که ما این گرفتاریها را داریم و باید به حکومت مردمی و نمایندگان مجلس و مردم بها بدهیم، این جور تعبیرات را به کار می‎برند. اینها همه اش یک چیزهایی است که برخلاف سیاست است و سوژه می‎شود برای دشمن، که دشمن نسبت به ما طمع کند. الان دشمن به ما احاطه کرده است، خودمان نباید مجلسی را که متشکل از نمایندگان مردم است، حکومت هم مال مردم، و کشور متعلق به مردم است تضعیف کنیم. نباید مزاحمت کنیم برای

ناوبری کتاب