صفحه ۱۱۵

در اولین آیه ای که بر پیامبراکرم (ص) نازل شده است مطابق نقل تفاسیر: (اقراء باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقراء و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم) از اول صحبت از قرائت و تعلیم و تعلم است. در اسلام این همه تأکیدات نسبت به علم و تعلیم هست، ما هم که می‎گوییم:

"حکومت اسلامی" پس باید همان فرهنگ اسلام را پیاده کنیم و قهرا باید به اساتید زیاد بها بدهیم، سختگیری نکنیم؛ اگر استاد یک جمله ای به نظرش آمد و گفت مزاحمش نشویم؛ این پولهایی که خرج می‎شود برای فرستادن دانشجویان به خارج، یک کاری بکنند که دانشجویان در همین جا علومی را که لازم است یاد بگیرند؛ اگر فرضا کمبود استاد داریم، استاد از خارج بیاوریم باز بهتر از این است که بچه هایمان را بفرستیم در خارج؛ یک وقتی بچه ها را فرستادند به رومانی، آنجا محیط کمونیستی بود و بالاخره محیط در آنان اثر می‎کرد. این کار غلطی بود.

بنابراین بر مسئولین لازم است در تربیت استاد و بهادادن به استادان و تهیه امکانات برای آنان کوشش نمایند؛ حقوقی که به یک استاد دانشگاه در تهران داده می‎شود زندگی او را تأمین نمی کند و مزاحمش هم می‎شوند، آن وقت او به چه چیزی دلش خوش باشد، طبعا می‎روند به خارج، در خارج به آنان بها می‎دهند.

یکی از نزدیکان ما آقای دکتر رستمی که در اصفهان استاد دانشگاه است می‎گفت که من در آمریکا کمتر بیمارستانی رفتم که رئیس بخش هایش ایرانی نباشند، رئیس بخش هر قسمتی از بیمارستان دکتر ایرانی بود. آنجا به آنها بها و ارزش می‎دهند، و اینجا آنان را می‎شکنند، و نوعا این کار رنگ سیاسی دارد.

دانشگاه بایستی استقلال داشته باشد، و ما نخواهیم یک سنخ افکار سیاسی را که بعضی ها دارند به دانشگاهها و استادها و دانشجوها تحمیل کنیم.

در سوره فاطر آیه (انما یخشی الله من عباده العلماء) ظاهرا مربوط به علم فقه و اصول نمی باشد بلکه به علومی که در دانشگاهها خوانده می‎شود نظر دارد. (الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف ألوانها و غرابیب سود ‏ و من الناس و الدواب و الانعام مختلف ألوانه کذلک انما یخشی الله من عباده العلماء) آیا

ناوبری کتاب