صفحه ۱۱۰

است که شهروندان یهودی آن فلسطینی نیستند بلکه با دسیسه همین انگلیسی ها از اقصی نقاط جهان گردآوری شده و با آواره کردن فلسطینی ها سرزمین آنان را اشغال کرده اند. آمریکا هم به دنبال مشروعیت بخشیدن به رژیم اشغالگر اسرائیل و استحکام پایه های غاصبانه آن است. بنابراین نمی توان با کشوری که غاصب و نامشروع است رابطه داشت و از این طریق آن را به رسمیت شناخت، اما با دیگر کشورهای جهان می‎توان روابط عادی داشت.

1382129
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب