صفحه ۱۰۹

غرامت ها پرداخت نشد، خسارات جبران ناپذیر انسانی و غیرانسانی بر هر دو کشور تحمیل شد.

[ توبه سیاسی ]

ایشان در پاسخ به سؤالی در رابطه با برخی اظهار نظرهای خویش فرمودند:

من همیشه سعی کرده ام آنچه را به مصلحت می‎دانم تذکر دهم. امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه همگانی است، البته مدعی عصمت و عدم اشتباه نیستم. انسانها قاعدتا معصوم نیستند، رجال سیاسی نیز در کارنامه سیاسی خویش اشتباهات دارند، آنچه مهم است آن است که خطاها را ادامه نداده و از گذشته درس عبرت بگیرند و از بیراهه به راه برگردند. همان گونه که نقل شده: "کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون" تمامی انسانها و بنی آدم خطاکارند و بهترین خطاکاران توبه کنندگان هستند. رجال سیاسی باید پی به اشتباهات خود برده و توبه سیاسی نمایند.

[ رابطه ایران با انگلیس و اسرائیل ]

ایشان در پاسخ به سؤال دیگری فرمودند:

تفاوتی بین آمریکا و انگلیس نیست، اگر ملاک و معیار قطع رابطه با کشوری خوی استکباری و استعماری آن کشور باشد نمی توان میان این دو کشور تفاوتی قائل شد و آمریکا را شیطان بزرگ نامید و انگلیس را تبرئه کرد. حال آن که انگلیس سابقه استکباری و استعماری اش بیشتر از آمریکاست و هنوز هم ادامه دارد؛ در همین مسأله حمله به عراق نیز انگلیس هم شرکت دارد، بنابراین نمی توان میان ارتباط با آمریکا و انگلیس تفاوتی قائل شد. ملاک باید رعایت ساز و کارهای بین المللی و دیپلماتیک باشد.

ایشان رابطه با اسرائیل را مردود شمردند و در بیان علت آن فرمودند:

اسرائیل کشوری بی ریشه و فاقد مشروعیت و غاصب است، غده ای سرطانی

ناوبری کتاب