صفحه ۱۰۷

دست آنان خواهد افتاد و آنجاست که افسوس خوردن کارساز نیست.

در ادامه این دیدار شرکت کنندگان به طرح سؤالات خویش پرداختند.

[ پاسخ به سؤالی در مورد جریان مک فارلین ]

فقیه عالیقدر در پاسخ به سؤالی پیرامون ماجرای ورود رابرت مک فارلین مشاور امنیت ملی ریگان رئیس جمهوری اسبق آمریکا در سال 65 به ایران گفتند:

آنچه در این رابطه که معروف به ایران گیت شد من اطلاع داشتم در کتاب خاطرات اینجانب آمده است، اما به طور اجمال ظاهرا آقای مک فارلین با هدف عادی سازی روابط ایران و آمریکا به ایران نیامده بود، بلکه علت حضور وی تأمین برخی سلاحهای جنگی بود که برای ادامه جنگ ایران و عراق ما به آنها احتیاج داشتیم و از سویی هم در محاصره اقتصادی بودیم و دستیابی به این سلاحها با آمدن مک فارلین از طریق اسرائیل میسر می‎شد، یعنی با مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شده بود که به واسطه سلاحهای آمریکایی که از طریق طرف اسرائیلی به ایران ارسال می‎گردد جنگ ادامه یابد. آمریکایی ها از ادامه جنگ خوشحال بودند تا هم عراق و هم ایران تضعیف شوند. و این که مرحوم امام از اول در جریان مذاکرات بودند یا نه، من اطلاع ندارم؛ ولی می‎دانیم که ایشان به این جریان حمله کردند.

[ عدم نیاز به رفراندوم در مورد رابطه ایران و آمریکا]

ایشان در رابطه با عادی سازی روابط با آمریکا و در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرمودند:

ما در میان انظار داخلی و خارجی معروف به فرصت سوزی شده ایم. بارها و در بسیاری از مواقع حساس با این که می‎توانستیم کارهای اساسی و عاقلانه و دوراندیشانه انجام دهیم به راحتی فرصت ها را از دست می‎دهیم؛ و وقتی به فکر عمل می‎افتیم که فرصتی نمانده و مجبوریم کوتاه بیاییم بدون این که امتیازی گرفته باشیم. روابط با آمریکا نیز همین گونه است.

ناوبری کتاب