صفحه ۱۰۶

تحصیل آن لازم است مگر این که تعدادی از افراد به اندازه کفایت در جهت رفع مشکلات جامعه آن علم یا علوم را بیاموزند و منشاء اثر باشند. به عنوان مثال می‎توان از علوم پزشکی، صنایع، مهندسی و... نام برد که جامعه به آنها نیاز مبرم دارد، و همه مردم مسئولیت دارند آنها را بیاموزند، چون از ضرورتهای جوامع امروزی است، اما اگر برخی برای فراگیری اقدام کردند و متخصص شده و احتیاجات جامعه را تأمین کردند کفایت می‎کند.

ایشان در ادامه فرمودند:

در مورد تحصیل علم، آنچه که از آموزه های دینی بر می‎آید این است که تحصیل علم بر هر کس نزد هر کس، در هر جا و هر زمان و هر شرایطی لازم است. تحصیل علم منحصر به استاد، زمان، مکان و شرایط خاصی نیست؛ همان گونه که نقل شده:

"الحکمة ضالة المؤمن أینما وجدها أخذها" حکمت گمشده مؤمن است هر کجا و پیش هر کس بیابد آن را فرا می‎گیرد؛ و همان گونه که گفته اند: "اطلبوا العلم من المهد الی اللحد" از گهواره تا گور طلب علم کنید. - البته من این جمله را در کتب روایات نیافته ام - و نقل شده: "اطلبوا العلم ولو بالصین" طلب علم نمایید ولو این که به دورترین نقطه نسبت به کشور اسلامی یعنی چین بروید؛ و نقل شده: "لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المهج و خوض اللجج" اگر مردم می‎دانستند که طلب علم چقدر مهم است و ارزش آن را درک می‎کردند آن را طلب می‎کردند ولو این که در این راه خون دلها ریخته شود و به قعر دریاها فرو روند. همچنین در قرآن کریم می‎فرماید: (هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر أولوا الالباب) آیا آنان که می‎دانند با آنان که نمی دانند مساوی اند؟ آدمهای عاقل هستند که می‎فهمند.

ایشان ادامه دادند:

دنیای امروز دنیای علم و دانش و فن آوری و تکنولوژی نامیده شده است، اگر شما کوتاهی کنید خدای نخواسته دیگرانی که تعهدی نسبت به دین و کشور و مردم ندارند متخصصین آینده کشور خواهند شد و مدیریت های خرد و کلان جامعه به

ناوبری کتاب