صفحه ۱۰۴

بلکه این گونه برخوردهای نسنجیده موجب تضعیف دین و انقلاب شده و چهره ای خشن و تند از اسلام، در داخل و خارج کشور منعکس خواهد شد. ایشان در رابطه با اظهارات آقای آقاجری در همدان فرمودند:

من چندبار متن اظهارات شما را خواندم و به نظرم آمد که هدف شما انتقاد و تذکر بوده است، البته سوءتعابیری هم وجود داشت که باید اصلاح می‎شد اما هیچ گاه آن سخنان سزاوار چنین حکمی نبود.

[ نارضایتی مردم باعث بهانه و طمع دول خارجی می‎شود]

ایشان ادامه برخوردهای تند و خشن با صاحبان اندیشه و شهروندان و در نتیجه نارضایتی مردم را موجب بهانه و طمع دول خارجی دانسته و فرمودند:

همان گونه که در بیانیه مربوط به حمله آمریکا و انگلیس به عراق بیان شد مسئولین باید از جریانات و ماجراهای عراق درس عبرت بگیرند که چگونه شد مردم از دیکتاتور عراق حمایت نکردند و عراق به راحتی به دست اشغالگران افتاد.

ایشان در پایان از تحمل و صبر دکتر آقاجری و دیگر زندانیان تمجید نموده و آرزو کردند تمامی زندانیان سیاسی آزاد و به جامعه بازگردند.

همچنین آقای مزروعی نماینده مردم اصفهان و رئیس انجمن صنفی مطبوعات با معظم له دیدار و گفتگو کرد. آیت الله العظمی منتظری ضمن تشکر از اهتمام ایشان به وظیفه خطیر نمایندگی و دفاع از حق و حقوق ملت، وی را به استقامت در انجام وظائف قانونی سفارش نمودند.

1382128
دفتر آیت الله العظمی منتظری

ناوبری کتاب