صفحه ۱۰۲

[ اظهار تأسف از انحصارطلبی ها]

سپس فقیه عالیقدر - ضمن اظهار خرسندی از دیدار با آقایان و با آرزوی آزادی تمام زندانیانی که به ناحق محبوسند - فرمودند:

بسیار مایه تأسف است که امروزه جوی ایجاد کرده اند که افراد خدمتگزار به جامعه و انقلاب با تشکیل دادگاههای غیرقانونی محکوم و زندانی شوند و حتی آنان را از صحنه فعالیت های اجتماعی خارج نمایند؛ البته این انقلاب نیست که چنین می‎کند، بلکه انحصارطلبی هاست که موجب خورده شدن فرزندان انقلاب شده است.

[ عفو و گذشت نسبت به مخالفین و مشورت با آنان زمینه ساز وفاق ملی ]

ایشان فرمودند:

با این که در قرآن کریم می‎خوانیم: (النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم) با این حال حکومت آن حضرت به وسیله بیعت با مردم تحقق یافت. در آن اعصار رؤسای عشایر و قبایل نمایندگان رسمی افراد عشایر و قبایل بودند و بیعت آنان با پیامبر(ص) بیعت همه افراد تلقی می‎شد، و حکومت امیرالمؤمنین نیز به وسیله بیعت با مردم استقرار یافت؛ و چنانچه اکثریت مردم حکومتی را قبول نداشته باشند آن حکومت دوام و بقا ندارد؛ حاکمیت باید تحمل انتقاد و اعتراضات مردم را داشته باشد.

خداوند در آیه 159 سوره آل عمران خطاب به پیامبراکرم (ص) که هم دارای مشروعیت است و هم مردمی است می‎فرماید: (فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر) "به واسطه رحمت خدا تو با مردم نرمخو شده ای و با اخلاق حسنه و خوب برخورد می‎کنی، و اگر تو خشن بودی مردم از اطراف تو پراکنده می‎شدند". سپس می‎فرماید: "از آنان گذشت کن و برای آنان استغفار نما و با آنان مشورت کن". واضح است که دستور گذشت و استغفار نسبت به افراد مخالف

ناوبری کتاب