صفحه ۱۰۱

«19» دیدار آقایان دکتر سیدهاشم آقاجری، احمد قابل، عمادالدین باقی و علی مزروعی نماینده مجلس و رئیس انجمن صنفی مطبوعات

1382128
(بسمه تعالی)

ادامه برخوردهای تند و خشن با صاحبان اندیشه و ناراضی کردن مردم باعث طمع دول خارجی خواهد شد.

اظهارات آقای آقاجری هیچ گاه سزاوار چنین حکمی نبود.

برخوردهای تند و خشن و غیرقانونی، دین و انقلاب را تقویت نخواهد کرد. ‏ ‏ ‏

دکتر سیدهاشم آقاجری که به تازگی از زندان همدان به مرخصی آمده است با آیت الله العظمی منتظری دیدار و گفتگو کرد. در آغاز این دیدار آقای آقاجری گفت:

من در درجه اول از الطاف خفیه الهی و ذوات مقدسه معصومین (ع) تشکر می‎کنم و سپس از تمام علما و بزرگان و اقشار مردم بخصوص حضرتعالی که قاطعانه از مظلوم حمایت کردید و بدین وسیله از سنت سیئه ای که اگر جاری می‎شد خطرناک بود جلوگیری نمودید.

آقای آقاجری گفت: تفکری که در سال 55 وجود داشت و نمی توانست آن گونه که تفکر امام خمینی و دکتر شریعتی جاذبه داشت جوانان را جذب کند، امروزه مفسر رسمی دین شده و نه تنها قدرت جذب جوانان را ندارد بلکه موجب رنجش و پراکندگی آنان شده است، و اگر ایستادگی خود روحانیت در مقابل این گونه تفکرات نبود به نام کل روحانیت ثبت می‎شد.

ناوبری کتاب