صفحه ۹۰

"نطفه مخلوط" زمینه غرائز و کششهای مختلفی است که در سرشت او وجود دارد، و "شنوا و بینا" اشاره به عقل و فکر، و "نمودن راه" اشاره به فرستادن انبیاء و هدایت کنندگان می‎باشد؛ و بالاخره تفکر در نظام عالم و دقایق و ریزه کاریهایی که در تار و پود اجزای آن به کار رفته می‎نمایاند که عالم به وجود و علم و قدرت بی پایانی وابسته است و هر پدیده ای برای هدفی خاص آفریده شده، و عالم پوچ و بی معنا نیست، پس در نتیجه انسان که اشرف مخلوقات و میوه شیرین عالم طبیعت و گل سرسبد خلقت است پوچ و بی هدف نمی باشد.

قرآن کریم می‎فرماید: (افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون) (سوره مؤمنون، آیه 115) (آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگشت ندارید؟)

و در این رابطه پیامبران الهی فرستاده شدند تا هدف اصلی از خلقت انسان و راه زندگی و رسیدن او را به اهداف عالیه و عالم بقا گوشزد نمایند، و بر این اساس توحید و نبوت و معاد سه رکن هر دین آسمانی شمرده شده اند.

3 - در رابطه با تکمیل هدایت انسانها و سلامت محیط و جو زندگی آنان از آلودگی ها خداوند کریم امر به معروف و نهی از منکر را بر همه انسانها بدون استثنا واجب نموده است. و چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار آنان محسوب است و بسا گفته شود برخلاف آزادی و استقلال آنان می‎باشد بر این اساس خدا - که مالک وجود ماست و حق فرمان نسبت به همه دارد - به عنوان مقدمه و زمینه این فریضه الهی همه افراد جامعه را از زن و مرد نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار قرار داده ولی نه به طور کلی بلکه در شعاع انجام این فریضه الهی.

باز می‎خوانیم: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.) (سوره توبه، آیه 71) (همه مردان و زنان مؤمن ولی یکدیگرند تا به نیکی ها امر و از زشتی ها نهی نمایند). این آیه شامل همه مردان و همه زنان مؤمن از طبقات مختلف اجتماعی می‎باشد، و برای اهمیت مسأله از زنها صراحتا نام برده است؛ و بالاخره چون هدف از امر به معروف و نهی از منکر اصلاح جامعه و پاک کردن محیط خانواده و جامعه از آلودگی ها می‎باشد خداوند آن را بر عهده همه افراد جامعه، چه زن و چه مرد قرار داده است.

ناوبری کتاب