صفحه ۸۰

4 - یکی از مظاهر بی قانونی در رژیم گذشته که در شکست رژیم نقش بسزایی داشت ایجاد گروههای فشار و جو خشونت و ارعاب بود، آنان در مقاطع مختلف برای حمله به مردم امثال شعبان بی مخها را به صحنه می‎فرستادند؛ و در اواخر، رژیم در اثر ضعف و ناتوانی در برابر خواسته های ملت در همه شهرها به چماقداران و خرابکاران متوسل می‎شد.

متأسفانه این شیوه غلط و شیطانی و ضد قانون در جمهوری اسلامی نیز توسط عده ای معمول شده، و با استفاده از گروههای شبه نظامی و افراد خام به اسامی مختلف، به دانشگاهها، روزنامه ها، سینماها، کتابفروشی ها، اجتماعات مردمی و حتی به نماز جمعه ها و بزرگان حمله می‎کنند و امنیت را از جامعه سلب، و کشور اسلامی را در جهان زیر سؤال می‎برند؛ و متأسفانه برخی از نیروهای انتظامی و اطلاعات به جای مقابله با آنان، یا با آنان همکاری و یا در برابر آنان سکوت می‎کنند؛ و برای همه روشن است که محرکین و تجهیزکنندگان این گروهها و عاملین قتلهای فجیع انحصارگران و افرادی هستند که حاضر نیستند تسلیم قانون و عدالت و مساوات باشند، و متأسفانه حوزه علمیه قم که باید مهد دانش و اجتهاد و معنویت و الگو برای جامعه باشد نیز گرفتار این بلای خانمان سوز شده است. محرکین این گروههای فشار و قتلهای فجیع باید توجه کنند که اگر رژیم سابق از شیوه زورگویی و چماقداری نتیجه گرفت آقایان نیز نتیجه خواهند گرفت. قال الله تعالی فی سورة الرعد: (کذلک یضرب الله الحق و الباطل، فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض.) (آیه 17) (در مسیر تاریخ، کفها (آشوبها و فتنه ها) رفتنی است و آنچه به نفع و مصلحت مردم است می‎ماند).

5 - و بالاخره در انقلاب تمام طبقات و اقشار جامعه شرکت داشتند و همه با عشق و علاقه در صحنه بودند، نیتها خالص و همه طالب پیروزی انقلاب؛ ولی اینک می‎بینیم برخی بی تفاوت و برخی مخالف شده و کنار رفته اند و همین بهترین دلیل بر تأمین نشدن کامل اهداف انقلاب است. یکی از ائمه جمعه تهران اخیرا می‎گفت: هی می‎گویند مردم، مردم همینها هستند که در صحنه حاضرند و در نماز جمعه

ناوبری کتاب