صفحه ۷۴

استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون"؛ و قانون نیز امور نامبرده را تجویز نمی کند مگر در موارد ضرورت و احساس توجه خطر بزرگ به اصل نظام و کشور که تشخیص آن نیاز به تخصص دارد و کار هرکس نیست.

3 - اگر اطلاعات از حدود قانونی خود تجاوز نکرده و حقوق و اسرار ملت را محترم شمارد، مطمئنا همه مردم با آن همکاری خواهند نمود، ولی اگر افراد و مأمورین آن تندروی کنند و بی جهت مزاحم مردم شوند قهرا بین آنان و ملت فاصله ای عمیق حاصل می‎شود و بسا به طور ناخواسته ایادی دشمن نیز در آنان نفوذ کنند تا اساس اطلاعات و نظام را متزلزل نمایند.

به یاد دارم شبی خدمت مرحوم امام خمینی (ره) در حالی که مسؤولین محترم کشور نیز حضور داشتند عرض کردم:

"آقا من می‎ترسم کار به جایی برسد که یک روزگاری ناچار شویم برای اینکه به ملت امتیاز بدهیم اطلاعات را منحل کنیم همان گونه که رژیم شاه آخر کار با انحلال ساواک می‎خواست به ملت امتیاز بدهد ولی دیر شده بود، وقتی که "ک گ ب" در "سیا" نفوذ می‎کند و یا "سیا" در "ک گ ب" نفوذ می‎کند احتمال بدهید خدای ناکرده عوامل خارجی در اطلاعات ما نیز نفوذ پیدا کنند و کارهای خودشان را انجام دهند و آبروی اسلام و انقلاب را ببرند".

4 - چون اطلاعات با اسرار جامعه و طبقات مختلف آن سر و کار دارد باید در انتخاب کارمندان آن بسیار دقت شود، و افراد متدین، عاقل، دلسوز، با تجربه و آگاه به مسائل اسلامی و سیاسی و در عین حال با عاطفه و خوش برخورد و سر نگهدار انتخاب شوند و در جهت رشد و تعالی آنان دائما دوره های آموزشی گذاشته شود، زیرا اگر از افراد ناآگاه و خام و صددرصد تسلیم انتخاب شده و به حال خود رها شوند بسا برخی از خامی آنان سوء استفاده کرده و به آنان دستورات غلطی بدهند و آنان دستورات بالا را وحی منزل فرض کنند و در نتیجه به اسلام و انقلاب و آبروی کشور ضربه بزنند. اینکه در ذهن افراد رسوخ کرده که: "المأمور معذور" برخلاف عقل و شرع است؛ در کلمات قصار نهج البلاغه (شماره 165) می‎خوانیم: "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق" در معصیت خدا اطاعت مخلوق جایز نیست.

ناوبری کتاب