صفحه ۷۲

- و تأکید بر محرم دانستن مردم خوب ما و ادامه کار تا انتهای کامل پرونده و تشکیل دادگاه علنی برای عاملین و مسببین اصلی قتلهای فجیع و خشونتهای نفرت انگیز که متأسفانه به نام اسلام و دین انجام می‎شود و در نتیجه به آبروی جمهوری اسلامی در سطح جهانی لطمه زده و می‎زند و امنیت عمومی را خدشه دار و ملت را نسبت به حکومت و دولت بدبین و دشمنان ملک و ملت و دین را خوشحال می‎کند؛ به عنوان تذکر به برادران و خواهران و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه همگانی است، یادآور می‎شوم:

1 - ضمن اینکه اطلاعات برای کشور امری است لازم و ضروری و دولت اسلامی باید از اوضاع و حرکتهای دولت های اجنبی و ایادی و جاسوسان و ستون پنجم و از توطئه و حیله های آنان آگاه باشد، که به گفته ناپلئون "یک مرد زیرک اطلاعاتی از هزار سرباز جنگجو در میدان جنگ بهتر است" ولی باید نیروهای اطلاعات همچون سایر افراد کشور موازین شرع و قانون و حقوق ملت و آزادیهای مشروع آنان را کاملا رعایت نمایند، و جان و مال و آبروی مردم را محترم بشمارند. آنچه کشور را استقلال و ثبات و استحکام می‎بخشد و از هرج ومرج و فتنه نجات می‎دهد، رعایت قانون از ناحیه همه طبقات و افراد جامعه و احترام به حقوق آنان است، و هیچ فردی فوق قانون نیست و حتی پیامبران الهی و ائمه معصومین (ع) نیز موظف بودند بر طبق قانون خدا عمل نمایند.

2 - تفتیش عقاید و تجسس و سوءظن نسبت به مردم و تفحص در زندگی خصوصی و کشف اسرار آنان برخلاف عقل و شرع و قانون است. قرآن کریم می‎فرماید: (اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، و لاتجسسوا، و لایغتب بعضکم بعضا) از بسیاری از گمانها بپرهیزید، برخی گمانها گناه است، تجسس نکنید و غیبت یکدیگر ننمایید؛ و از رسول خدا(ص) نقل شده: "ان الله حرم من المسلم دمه و عرضه و ان یظن به ظن السوء" خداوند حرام کرده است از مسلمان خون و آبرو و سوءظن نسبت به او را.

شنودگذاریهای معمول اطلاعات در منازل و محل زندگی مردم و حتی اطاق

ناوبری کتاب