صفحه ۶۸

به نتیجه نهایی تعقیب نمایند، که عمق فاجعه را آیه شریفه (الفتنة اشد من القتل) بازگو می‎کند، و اگر خدای ناکرده برخی نادانان به منظور تحکیم قدرت دست به این قبیل جنایات بزنند - علاوه بر اینکه از این راهها به اهداف خود نمی رسند - امنیت کشور را دچار آسیب جدی نموده و هرج ومرج و بی قانونی مطلق در کشور حکم فرما خواهد شد.

از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم" شیری درنده از پادشاه ستمگر بهتر، و پادشاه ستمگر از هرج ومرج و فتنه بهتر است.

والسلام علی جمیع اخواننا المؤمنین.

4 شعبان المعظم 1419 - 137793
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

[ توضیح : این پیام در بطن جغرافیای رویدادهای آن زمان اهمیت و جایگاه خود را می‎نمایاند. فروهر سالها بود که منزوی شده و در اثر بایکوت مطلق او جز نسل اول انقلاب و نخبگان او را نمی شناختند، و از سوی دیگر در دوره حذف اوایل انقلاب تصویر واژگونه ای از فروهر و حزب ملت ایران که او رهبری اش را داشت ساخته شده بود؛ به گونه ای که در همان نخستین روزهای قتل فروهر، روزنامه کیهان به عنوان مرتد و ناصبی از او یاد کرد و قتل وی را ناشی از تسویه حسابهای درون حزبی قلمداد نمود. در آن زمان هنوز مرزبندهای کاذب و خودی و غیرخودی حتی در میان نیروهای جبهه دوم خرداد یعنی اصلاح طلبان وجود داشت و آموزه های شهروندی و دفاع از حقوق افراد، مستقل از اختلاف در ایدئولوژی ها چندان رشد نیافته بود و نوعی سکوت اولیه نسبت به قتل فروهر حاکم بود. پیام آیت الله منتظری در چنین جوی تور ابهام و تردید و سکوت را درید و با توجه به اعتمادی که به روایت او از شخصیت فروهر وجود داشت انگیزه لازم برای دفاع از فروهر به عنوان یک رجل ملی - مذهبی تقویت شد و راه اقدامات و حرکتهای بعدی را هموار کرد. چاپ مصاحبه فروهر (پیش از به قتل رسیدن) در روزنامه خرداد به نقل از فصلنامه حضور نیز این فضا را برای دفاع از فروهر به عنوان یکی از مردان متعلق به نسل انقلابی و دیندار مساعدتر ساخت. همین زمینه ها بود که موجی را آفرید که تبدیل به بهمن شد و جسارت دفاع از پوینده و مختاری و شریف که در هفته های بعدی مظلومانه به قتل رسیدند را فراهم ساخت و سرانجام به یک موضوع مهم مطبوعاتی و ملی تبدیل و به افشای حقایق انجامید. نامه آیت الله منتظری از نخستین ضربه هایی بود که وارد شد؛ فروهر را به دامان انقلاب بازآورد و حمایت گسترده تری را از او برانگیخت. روحش شاد باد.]

ناوبری کتاب