صفحه ۶۶۰

و کسی از آنان دفاع نکرده است فرمودند: "فلو ان امراء مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما" اگر مرد مسلمانی پس از این واقعه از روی تأسف بمیرد جای ملامت نیست.

اگر - فرضا - آقای آقاجری به روحانیت و مرجعیت و کتاب حلیة المتقین اهانت کرده باشد، برحسب کدام شرع و قانونی حکم او اعدام است ؟!

آیا کسی که مقید به موازین اسلامی و مأنوس با نماز و قرآن می‎باشد مرتد است ؟! و آیا اهانت به روحانیت اگر وجود داشته باشد سب النبی محسوب است ؟!

آقایانی که در این موضوع به تبلیغات سوء پرداخته و جو کاذب ایجاد نمودند، و همچنین کسانی که با صادرکردن احکام تند بی مبنا دین مقدس اسلام را دینی خشن معرفی می‎کنند و در نتیجه نسل جوان کشور را به اسلام و معنویت بدبین می‎نمایند، باید در محضر عدل الهی پاسخگوی اعمال خود باشند. کسانی که با صدور چنین احکامی دین و شریعت را خشن و بی ملاک معرفی می‎کنند در گناه کسانی که به اسلام و احکام الهی بدبین می‎شوند شریک می‎باشند.

خوارج نهروان با آن همه شعارهای تند که در حضور امیرالمؤمنین (ع) و حتی در نماز جماعت آن حضرت سر می‎دادند، حضرت حاضر به بازداشت و تعرض نسبت به آنان نشد و تا هنگامی که دست به قیام مسلحانه نزدند با آنان برخورد نکرد و حتی حقوق آنان را از بیت المال قطع ننمود.

در کتاب غرر و درر آمدی به نقل از آن حضرت می‎خوانیم: "رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به" بسا گناهی که مقدار عقوبت بر آن این است که آن را به گناهکار اعلام نموده و او را متوجه آن نمایید.

انتظار می‎رود در شرایط حساس کشور مسؤولین امور تا دیر نشده در روش خود با مردم خویش تجدیدنظر نمایند و به جای دشمن تراشی در راه وفاق ملی قدم بردارند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

2 رمضان المبارک 1423 - 1381817
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب