صفحه ۶۵۵

عمل شورای نگهبان در این سالها انتخابات را دو مرحله ای نموده است و بر خلاف اصول 6 و 56 و 62 قانون اساسی که میزان و محور را آرای مستقیم مردم قرار داده اند عمل نموده است.

بر حسب اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.

و بر حسب اصل 67 هر یک از شما نمایندگان سوگند یاد کرده اید که: "امانت و تقوا را رعایت نمایم، و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم، و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."

امیدوارم نمایندگان محترم در انجام وظایف شرعی و قانونی و تأمین حقوق موکلین خویش موفق باشند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

15 شعبان المعظم 1423 - 1381730
قم المقدسه - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب