صفحه ۶۴۹

2 - خطاب (انک لعلی خلق عظیم) (سوره قلم، 4) در رابطه با ایشان است.

3 - آیه (فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر). (سوره آل عمران، 159) (در اثر رحمت خدا تو با آنان نرمخو هستی، و اگر خشن و سخت دل بودی از کنار تو پراکنده می‎شدند، پس آنان را ببخش و برای آنان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن) نشانگر سیره رسول خداست. کلمه "عفو" حکایت از گناهکاری آنان می‎کند با این حال می‎فرماید با آنان مشورت کن.

4 - و از آن حضرت نقل شده: "ان الله أمرنی بمداراة الناس کما أمرنی باقامة الفرائض" (نهج الفصاحة، شماره 677) (خدا همان گونه که مرا به اقامه واجبات امر نموده به مدارا کردن با مردم نیز امر فرموده است).

5 - و در حدیث صحیحی در رابطه با طلب علم از امام صادق (ع) نقل شده: "و لاتکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم" (کافی 36/1) (علمایی نباشید که با جبر و فشار علم خویش را تحمیل نمایید که این روش باطل، حق شما را از بین می‎برد).

جای بسی تأسف است که در نظام جمهوری اسلامی شاهد رفتارهایی خلاف این سیره و روش هستیم. بطور نمونه فردی محترم و شناخته شده را که مجروح جنگ تحمیلی و استاد دانشگاه نیز هست - اشاره به آقای دکتر هاشم آقاجری است. به اتهام واهی مخالفت با دین و ارزشها با جوسازی و زندان و فشار وادار نماییم که بگوید - نعوذبالله - من سب النبی کرده ام و مخالف ارزشهای اسلامی می‎باشم.

ما با این برخوردهای تند و ناصواب باعث دین گریزی نسل جوان خویش می‎شویم و در روز قیامت باید پاسخگوی اعمال خود باشیم. با خشونت و فشار و بگیر و ببند نه دین خدا تقویت می‎شود و نه حاکمیت.

اینجانب از همه مسؤولین و متصدیان امور انتظار دارم تا دیر نشده در رفتارهای خشن و مستبدانه خویش با بندگان خدا تجدیدنظر کنند و با رفق و مدارا و گذشت

ناوبری کتاب