صفحه ۶۴۵

3 - روحیه انفعال و عقب نشینی و خودسانسوری در برابر اقتدارگرایان. ما معمولا در برابر قدرتها ضعف نشان می‎دهیم و حاضر نیستیم از حق و حقیقت حتی حق خودمان دفاع نماییم، در صورتی که انسان نباید به کسی اهانت نماید ولی باید با شجاعت و شهامت از آنچه حق است دفاع کند و تسلیم دستورات و فشارهای ناحق نشود. در قرآن کریم می‎خوانیم: (فاستقم کما امرت و من تاب معک) (سوره هود، آیه 112) استقامت داشته باش همان گونه که امر شده ای، تو و کسانی که با تو به حق بازگشته اند.

از رسول خدا(ص) نقل شده: "شیبتنی سورة هود" سوره هود مرا پیر کرد، ظاهرا برای این است که استقامت دیگران نیز بر عهده رسول خدا گذاشته شده است که علاوه بر خود دیگران را نیز باید به استقامت و پشتکار وادار نماید. ما که ادعای پیروی از امیرالمؤمنین (ع) را داریم، آن حضرت در وصیت خود به امام حسن و امام حسین (ع) فرموده است: "و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا" دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید؛ ولی ما بسا در برابر ظلمها و تجاوزات سکوت می‎کنیم.

4 - در مسائل اجتماعی و اساسی باید فکر و عقل سلیم را حکم قرار داد نه احساسات آنی و تبلیغات و جوسازیهای مغرضانه را، ولی ما متأسفانه نوعا در مسائل تحت تأثیر تبلیغات و احساسات آنی قرار می‎گیریم، و حب و بغض ما نوعا بر اساس فکر و منطق نیست.

سخن در اینجا بسیار است؛ و بالاخره تا ما خود را نسازیم وضعیت همین است که هست.

ان شاءالله سالم و موفق باشید.

1381618 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب