صفحه ۶۴۱

«83» پاسخ به نامه جامعه معلمان ایران در رابطه با: "چه باید کرد؟"

1381618
( به نام خدا)

حضور محترم حضرت آیت الله العظمی منتظری

پس از عرض سلام و آرزوی سلامتی برای حضرتعالی؛ مبارزات شجاعانه و صادقانه جنابعالی علیه زور و ظلم و فساد... موجب تحسین همگان گردیده است...

موجب کمال امتنان است چنانچه:

1 - با پاسخ به سؤال "چه باید کرد؟" راه و روش مبارزاتی مردم را روشن فرمایید.

2 - پیامی به وسیله جامعه معلمان ایران و جامعه استادان خارج از کشور به سه میلیون هموطنان رانده شده از وطن خویش، خاصه صدهاهزار مغزهای متفکر و متخصصین و کارشناسانی که باید در خدمت ملت خویش باشند و برای رهایی از زور و ظلم به ناچار جلای وطن کرده اند و اکنون چرخهای اقتصادی، فرهنگی، علمی، صنعتی و پزشکی کشورهای خارجی را می‎گردانند بفرستید.

با امتنان و احترام - جامعه معلمان ایران
( بسم الله الرحمن الرحیم)

جامعه معلمان ایران دامت توفیقاتکم

سلام و رحمت خدا بر شما، و بر دانشمندان، استادان، فرهیختگان ملت مسلمان ایران در خارج که به راستی سرمایه های ارزنده کشور می‎باشند، و بر همه برادران و خواهران هموطن که در اثر سوءمدیریتها و برخوردهای تند افراطی و غیر اسلامی برخی از متصدیان امور از کشور مهاجرت کرده اند، و متأسفانه هر روز بر این قبیل مهاجرتها افزوده می‎شود. امید است مسؤولین کشور در روشهای خویش تجدیدنظر نمایند، و خود را خدمتگزار همه طبقات جامعه بدانند نه قیم و آقابالاسر آنان، و توجه

ناوبری کتاب