صفحه ۶۴۰

و شیخ مفید در جواب مسائل سرویة فرموده اند: "خبر تزویج ام کلثوم به عمر ثابت نیست، زیرا طریق آن زبیربن بکار است و او مورد وثوق و اعتبار نیست و در اخبارش متهم است، چون نسبت به امیرالمؤمنین (ع) بغض و کینه داشت، و این داستان به گونه های مختلف نقل شده است، و همین اختلاف زیاد به گونه ای که قابل جمع نیست دلیل بر ساختگی بودن اصل داستان است." (بحار، ج 42، ص 107)، در ضمن زبیربن بکار قاضی مکه بوده از ناحیه خلفای جور؛ لیکن کلام شیخ مفید(ره) قابل مناقشه است، زیرا راوی این داستان منحصر در زبیربن بکار نیست بلکه در کافی دو حدیث به سند صحیح در این رابطه از امام صادق (ع) نقل شده، و حضرت فرمودند: "ان ذلک فرج غصبناه" (کافی، ج 5، ص 346)؛ پس حق جواب این است که طرف مسلمان بود، و تقیه و ضرورت و شرائط سیاسی و اجتماعی روز آن را ایجاب نمود، و عقد اضطراری نیز صحیح است و عمل امام معصوم قابل مناقشه نیست.

والعلم عندالله.

ان شاءالله سالم و موفق باشید.

جنابعالی از اینکه اشتغال به تعلیم و تربیت جوانان دارید خوشحال باشید، چون زیاد می‎توانید به علم و فرهنگ اسلامی خدمت کنید. در حدیث معتبر از امام پنجم (ع) نقل شده: "عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد" عالمی که از علم او بهره برند از هفتاد هزار عابد افضل است. والسلام علیکم.

138165 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب