صفحه ۶۳۸

رسیده است، و یک بار هم در عالم رؤیا خدمت حضرتعالی رسیده ام و درد دلها کرده ایم، از حضرتعالی تقاضا دارم چند سطری این حقیر را نصیحت، پند و اندرز فرمایید.

به امید روز حضور چهره به چهره؛ ان شاءالله.

دوستدار شما: دبیر ادبیات فارسی
1381431

[ موضوع عصمت انبیاء]

( بسمه تعالی)

پس از سلام و تحیت و اعتذار از تأخیر جواب در اثر عدم فرصت؛ پاسخ مفصل در نامه نمی گنجد و نیاز به مطالعه کتب مفصله دارد ولی به نحو اجمال:

ج 1 - استدلال به دلیل نقلی برای عصمت انبیاء مستلزم دور باطل است. مهمترین دلیل بر عصمت انبیاء دلیل عقلی است، زیرا هدف از ارسال آنان هدایت مردم و رساندن آنان به کمال است، و اگر آن بزرگواران از گناه و خطا محفوظ و معصوم نباشند، طبعا به گفته های آنان نمی توان اعتماد نمود، و در این صورت حجت خدا تمام نخواهد بود، و این امر مخالف حکمت و عدالت الهی می‎باشد؛ و آنچه مقتضای این دلیل است عصمت آنان از گناه به طور کلی، و از خطا و اشتباه در رابطه با تلقی وحی و ابلاغ به مردم است.

و اما اشتباه و خطاهای جزئی یا جهل در امور زندگی شخصی و یا فراموشی در امور شخصی، ضرری به عصمت آنان در امر رسالت و ابلاغ وحی نمی زند و لذا مورد بحث واقع شده است؛ همچنین است در رابطه با عصمت ائمه معصومین (ع). آن بزرگواران با اینکه پیامبر یا امام بودند ولی بشر هم بودند و طبعا اتصاف آنان به لوازم بشریت در صورتی که منافی رسالت یا امامت آنان نباشد مانعی ندارد. و اگر از آیات یا روایاتی عدم عصمت آنان از گناه یا خطا و اشتباه در امور مربوط به وحی و احکام الهی استفاده شود، طبعا به حکم عقل باید تأویل و توجیه گردد؛ چنانکه در کتب تفاسیر و سایر کتابهای مربوطه توضیح داده شده است.

ناوبری کتاب