صفحه ۶۳۴

نادیده می‎گیرند پافشاری کنند و به شعار و سخن تنها قناعت نکنند وگرنه روزبه روز بر یأس ملت افزوده می‎شود.

همه طبقات مردم ما هماهنگ برای رهائی از استبداد و تحصیل آزادیهای مشروع در راه پیروزی انقلاب فعالیت کردند، مقاومت کردند، شهید دادند، و همه در آن سهیم می‎باشند. تکیه گاه پایدار و ثابت حاکمیت رضایت ملت است، هیچ گاه حاکمیت زور ثبات و دوام نخواهد داشت. آیا مسؤولین کشور از افکار و نظریات اکثریت جامعه غافل اند یا تغافل می‎کنند؟!

ملت فقط یک عده بسیجی و سپاهی و گروههای خاصی که با تبلیغات وسیع و مکرر رسانه ها به خیابانها کشیده می‎شوند و شعارهای تلقینی را تکرار می‎کنند نیستند، همه اینها ظاهرا از یک دهم ملت نیز کمتر می‎باشند. در دنیای پیچیده امروز مشی سیاسی کشور در خیابانها مشخص نمی شود، بلکه باید در مجلس اهل نظر متعهد و علاقه مند به استقلال کشور و با مشورت کارشناسهای گوناگون و نخبگان ملت تنظیم گردد.

در رژیم سابق نیز این قبیل اجتماعات خیابانی و شعاری تشکیل می‎شد ولی دیدیم که نتیجه ای جز مغرور و غافل کردن سران از واقعیتها نداشت.

[ رفراندوم ملی بیانگر نظر اکثریت جامعه است ]

در جهان پیشرفته امروز نظر اکثریت جامعه از اجتماعات خیابانی که با تبلیغات گوناگون تشکیل می‎شود به دست نمی آید، بلکه باید از راه رفراندوم ملی و آزاد و یا آمارگیریهای معمول در جهان و یا نتایج انتخابات آزاد استفاده نمود.

متأسفانه در کشور ما بسا یک راهپیمائی سطحی چنان مسؤولین محترم را مغرور نموده که در پی آن دست به کارهای تند و خشونت بار می‎زنند؛ از قبیل محکومیت های سنگین و غیرعادلانه برای نخبگان جامعه و یا ترتیب مصاحبه های تلویزیونی تحمیلی برای تثبیت دروغها و اتهامات بی اساسی که سالهاست برای خاموش کردن صداها و تعطیل کردن روزنامه های اصلاح طلب، آنها را تکرار می‎کنند. مگر در احادیث و فقه ما، هرگونه اقرار و اعتراف در حال حبس و شکنجه های روحی و جسمی فاقد ارزش و اعتبار شمرده نشده است ؟!

ناوبری کتاب