صفحه ۶۳۳

خیال می‎کنید هنوز اکثریت مردم با شما هستند چرا اینقدر از پیشنهاد رفراندوم ناراحت می‎شوید؟!

در جهان امروز با شبکه های ارتباطات وسیعی که وجود دارد، مقیاس عظمت و استقلال و عدالت هر کشوری را روش قوه قضائیه آن کشور می‎دانند.

معنای "وفاق ملی" این نیست که چند نفر خود را قیم و عقل منفصل جامعه و مجسمه اسلام پندارند، و همه دانشمندان و نخبگان و نمایندگان ملت خفه شوند و بی چون و چرا مطیع آنان باشند وگرنه محاکمه است و زندان و اتهام به بی دینی.

[ غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ]

پس از پیروزی انقلاب و وجود شرائط استثنائی برای کشور از باب ضرورت، دادگاه انقلاب تأسیس شد. اگر پس از گذشت بیست و چهار سال از پیروزی هنوز نظام کشور استقرار نیافته است، پس باید در مبادی و روش و مدیریت آن تجدیدنظر نمود؛ و اگر استقرار یافته است، دادگاه انقلاب نهادی است زائد، پرهزینه، و برخلاف حکمت و عدالت.

در قانون اساسی ما نامی از هیچ یک از دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت وجود ندارد؛ و این دو دادگاه غیرقانونی عملا در احقاق حقوق ملت و بسط عدالت همگانی نقشی ندارند، بلکه برای کوبیدن مخالفین سیاسی و دگراندیشان از آنها استفاده می‎شود.

برحسب اصل 61 قانون اساسی: "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد".

هرچند نامه 164 نفر از نمایندگان مجلس شورا در اعتراض به مسائل فوق و اینکه "جز پناه بردن به خدا چه می‎توان کرد؟" قابل تقدیر است، ولی انتظار ملت از آقایان نمایندگان با توجه به مسؤولیت خطیرشان بیش از این است. از مجلس شورا که در رأس امور است و از رئیس جمهور محترم که مسؤولیت اجرای قانون اساسی را به عهده گرفته اند انتظار می‎رود که در برابر انحصارطلبان که آزادیهای مشروع ملت را

ناوبری کتاب