صفحه ۶۳۲

دادگستری" می‎داند؛ و نمونه ای از برخوردهای قوه قضائیه اینکه پیرمرد پاک حقوقدانی را که در رژیم سابق با همه خطراتی که برای او داشت به نحو رایگان وکیل رسمی انقلابیون بود و در اولین دولت پس از انقلاب به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و همه عمر خویش را در راه خدمت به خلق خدا سپری کرده است، به شلاق محکوم می‎کند.- منظور آقای احمد صدر حاج سیدجوادی است که در سن بالای هشتاد سال به اتهام کاذب براندازی بازداشت و محکوم شد. وقتی که من این حکم را شنیدم و در جریده ای خواندم، به جای قاضی این حکم و همه مسؤولین بالای کشور به سهم خود به عنوان فردی که در پیروزی این انقلاب سهیم می‎باشد شرمنده شدم.

متأسفانه کارهایی در روزهای اخیر انجام شده که به نظر می‎رسد افراد تصمیم گیرنده حتی مصلحت خود را تشخیص نمی دهند. چگونه در چنین موقعیت حساسی که برای کشور پیش آمده، قوه قضائیه نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس - آقای محسن میردامادی را با همه سوابق خدمت او به انقلاب، و در حالی که برای رفع اتهامات وارده بر کشور با نماینده اتحادیه اروپا مشغول مذاکره می‎باشد، به بهانه های واهی به زندان و پرداخت جریمه و محرومیت از کارهای مطبوعاتی محکوم می‎کند؟

چگونه به جای مجازات قاتلین و آمرین قتلهای وحشتناک زنجیره ای و حمله کنندگان به دانشگاه، وکلای رسمی ورثه مقتولین و دانشجویان را به جرم خوب دفاع کردن از آنان محکوم می‎نماید؟

با چه توجیهی به جای مجازات لباس شخصی های شناخته شده ای که به کوی دانشگاه تهران و تبریز یورش بردند و این همه جنایت های هولناک را مرتکب شدند و آبروی کشور را حراج نمودند، دانشجویان معترض به این یورش وحشیانه را به زندانهای طویل المدة محکوم می‎کنند؟

اینها همه پرسشهائی است که در اذهان فرد فرد ملت ما خلجان دارد، و متأسفانه متصدیان امور از اینها با خونسردی عبور می‎نمایند. اگر با این همه اقدامات ضد ملی

ناوبری کتاب