صفحه ۶۳۱

مخالفت با نظام و اسلام قلمداد می‎کنند، و با جنجال و ایجاد بحران و راه انداختن گروههای شناخته شده می‎خواهند به روشهای اشتباه خود ادامه دهند، همان گونه که دیدیم با پیام دلسوزانه آیت الله طاهری اصفهانی - با سوابق درخشانی که ایشان در انقلاب دارند - به جای استقبال از آن چگونه برخورد کردند، و برخی چه اندازه مطالب رطب و یابس به هم بافتند و دیگران را متهم نمودند.

ولی از طرف دیگر - با مشاهده رفتارهای ناهنجار و ظلم هائی که نسبت به برخی از نخبگان جامعه و بندگان خدا به بهانه حفظ اسلام و نظام انجام می‎گیرد، و در نتیجه روزبه روز بر یأس ملت بیدار که صاحبان اصلی کشور و انقلاب می‎باشند و به جداشدن آنان از حاکمیت افزوده می‎شود - می‎ترسم سکوت مطلق مورد غضب خدا واقع شود؛ لذا از باب تذکر یادآور می‎شوم:

[ محاکمات غیرقانونی قوه قضائیه ]

هنگامی که استقلال کشور اسلامی از ناحیه ابرقدرتها مورد تهدید جدی واقع شده و بیش از همه وقت کشور به اتحاد و همبستگی همه طبقات، و به گفته آقایان به "وفاق ملی" نیاز دارد، چگونه قوه قضائیه به خود اجازه می‎دهد جمعیتی مسلمان و متعهد را که یک روز نخبگان جامعه اسلامی محسوب بودند، و عده ای از مسؤولین فعلی نظام افتخار می‎کردند با آنان ارتباط دارند، و به حزب اسلامی شهرت داشتند- منظور "نهضت آزادی ایران" است که حکم انحلال آن از سوی دادگاه انقلاب صادر و رهبران آن به زندان و جریمه محکوم شدند. و اینک نیز به اسلام عزیز پایبند هستند، و به هر دلیل مورد توجه بسیاری از طبقات جامعه می‎باشند، و پس از انقلاب رهبر فقید انقلاب زمام کشور و انقلاب را در اختیار آنان قرار داد، در چنین زمانی با ایراد اتهامات واهی و بی اساس از قبیل براندازی - هرچند وزارت اطلاعات که مسؤول امنیت کشور است رسما اعلام کرده است که این گروه برانداز نیستند - مورد محاکمات غیرقانونی و محکومیتهای ناجور و نامناسب قرار دهد؟! و این اعمال در حالی انجام می‎شود که اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به محاکمات سیاسی را "علنی" و "با حضور هیأت منصفه در محاکم

ناوبری کتاب