صفحه ۶۲۹

«81» پاسخ به نامه خانم مهرانگیز کار و اشاره به برخی مسائل روز

1381518
( بسم الله الرحمن الرحیم)

سرکار خانم مهرانگیز کار وفقهاالله تعالی لمرضاته

پس از سلام و تحیت - رنجنامه تأسف بار جنابعالی در رابطه با رفتارهای غیرانسانی و غیراسلامی با همسر شما- آقای سیامک پورزند، روزنامه نگار و پیرمرد هفتادساله ای است که مدتها بود در زندان مخفی نگهداری می‎شد و در شرایط نامعلومی او را به نمایش اعترافات تلویزیونی کشانده و نهایتا به 11 سال زندان محکوم کردند. را دریافت نمودم. همان گونه که بارها تذکر داده ام این قبیل بازداشتها و محاکمات سیاسی و مصاحبه های تحمیلی و برخوردهای تند و خشونت بار با بازداشت شدگان نه با عقل سلیم سازگار است و نه با اسلام؛ و تأسف بارتر اینکه این کارهای خلاف به بهانه حمایت از اسلام عزیز انجام می‎شود و قهرا چهره نورانی اسلام مشوه و خشن معرفی می‎گردد.

قرآن کریم یکصد و چهارده سوره دارد که یکصد و سیزده سوره آن با (بسم الله الرحمن الرحیم) شروع شده است و خدای تعالی دو صفت رحمان و رحیم بودن را برای خود انتخاب کرده است.

در سوره انبیاء (آیه 107) در خطاب به پیامبر(ص) می‎خوانیم: (و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین) (تو را نفرستادیم جز اینکه برای عالمین رحمت باشی)؛ و در سوره آل عمران (آیه 159) در خطاب به آن حضرت می‎خوانیم: (فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر) (در اثر رحمت خدا تو با آنان نرم خو هستی و اگر خشن و سخت دل بودی از دور تو پراکنده می‎شدند، پس آنان را ببخش و برای آنان آمرزش بخواه و در کارها با آنان

ناوبری کتاب