صفحه ۶۲۱

و به طور کلی اهل کتاب که در کشور اسلامی زندگی می‎کنند برای تضمین حقوق خود در عقد ذمه به پرداخت جزیه متعهد می‎شوند؛ و در صورت تخلف از تعهدات خود الزام آنان جایز می‎باشد.

س 7 - آیا اجازه گرفتن زن از شوهر از احکام شخصی و اخلاقی نیست ؟ و آیا می‎توان از زن اهل کتاب جواز کتبی شوهر با تاریخ و امضا برای خروج وی از خانه یا مملکت را درخواست کرد؟

جواب: در اسلام برای زن و شوهر بر یکدیگر حقوقی ذکر شده که برخی از آنها لازم و برخی اخلاقی است. مرد بر زن دو حق اساسی لازم دارد: اول - بدون اذن شوهر از خانه بیرون نرود. دوم - برای لذت جنسی در برابر خواست شوهر تمکین نماید. (مسأله 2610 توضیح المسائل اینجانب، چاپ جدید، که در سایت اینجانب موجود است).

و حقوق و روابط بین زنان اهل کتاب و شوهرانشان از احوالات شخصیه آنان می‎باشد، و حاکمیت حق ندارد موازین اسلامی را بر آنان تحمیل نماید.

س 8 - آیاتی که در مورد حجاب و پوشش سر آمده است خطاب به مؤمنین است نه به عموم مردم، حال آیا می‎توان زنان اهل کتاب را به پوشش سر اجبار و مورد مجازات قرار داد؟

جواب: حجاب زنان اهل کتاب نیز از احوالات شخصیه آنان می‎باشد، و حاکمیت نباید موازین اسلامی را بر آنان تحمیل نماید. ولی اگر در عقد ذمه متعهد شده باشند که بدون حجاب اسلامی در ملا عام تردد نکنند، و یا احیانا تردد آنان بدون حجاب مستلزم مفاسدی برای جامعه اسلامی باشد و به عفت عمومی ضربه می‎زند، دخالت حاکمیت در حد ضرورت جایز است.

س 9 - از آنجا که برای فرزندان از همه اسمهای زیبا می‎توان استفاده کرد، اگر این اسم به زبان ترکی یا انگلیسی و یا عربی و یا آلمانی باشد چگونه است، و اهل کتاب چقدر در انتخاب اسم آزادی دارند؟

جواب: هرکس در انتخاب اسم برای فرزند خویش آزاد است و به هر زبانی باشد مانعی ندارد، ولی بهتر است در انتخاب اسم فرهنگ دینی و ملی خویش را مراعات نماید.

ناوبری کتاب