صفحه ۶۲۰

دائم با زن کتابی بین فقها محل بحث است؛ و منشاء اختلاف، روایات وارده از ائمه اطهار است؛ و بسا جمله (اذا آتیتموهن اجورهن) در آیه 5 سوره مائده به قرینه کلمه "اجر" ظاهر در ازدواج موقت باشد؛ و بالاخره احتیاط در ترک ازدواج دائم است.

در رابطه با طعام اهل کتاب که در آیه نامبرده ذکر شده در اخبار وارده از ائمه (ع) به گندم و حبوبات تفسیر شده و گفته اند شامل ذبیحه اهل کتاب نمی شود، پس استفاده از نان و حبوبات آنان بی اشکال است؛ و بسا همین آیه بر پاکی و طهارت اهل کتاب دلالت داشته باشد.

برای تفصیل در این مسائل باید به کتابهای تفسیر و حدیث و فقه مراجعه نمود. و برحسب حدیث "ثقلین" که سنی و شیعه آن را از پیامبر(ص) نقل کرده اند کتاب خدا و عترت پیامبر(ع) هر دو برای ما حجت می‎باشند و باید به هر دو تمسک جست.

س 5 - آیا می‎شود اهل کتاب را به رفتن به جهاد اجبار کرد و مورد مجازات قرار داد؟

جواب: جهاد بر دو قسم است: جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام - هرچند به نظر اینجانب برگشت جهاد ابتدایی نیز به جهاد دفاعی است - و بالاخره اگر جهاد برای دفاع در برابر دشمن مهاجم باشد که به کشور و ملت حمله کرده است، طبعا به حکم عقل و وجدان بر هر شهروندی که توان داشته باشد دفاع لازم است و حاکمیت حق دارد آنان را بسیج نماید؛ و اگر هدف از جهاد دفاع از اسلام و ارزشهای اسلامی باشد، الزام و اجبار اهل کتاب که به اسلام اعتقاد ندارند نسبت به آن جایز نیست.

س 6 - آیا می‎شود از اهل کتاب به زور جزیه گرفت و حتی با آنها در این رابطه جهاد کرد؟

جواب: اهل کتابی که در سایه حاکمیت اسلام و در کشور اسلامی زندگی می‎کنند و حاکمیت حقوق آنان را تضمین کرده است، گرفتن جزیه از آنان در برابر گرفتن زکوات و اخماس و سایر مالیاتهای اسلامی است که از مسلمانان گرفته می‎شود. و همان گونه که حاکمیت اسلامی برای رفع نیازهای عمومی می‎تواند مسلمانان را به پرداخت زکوات و اخماس مجبور نماید، اهل ذمه را نیز می‎تواند به دادن جزیه مجبور کند.

ناوبری کتاب