صفحه ۶۲

راجع به لزوم حکومت از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم" شیری درنده بهتر است از حاکم ستمگر، و حاکم ستمگر بهتر است از هرج ومرج (بحار، ج 72، ص 359) ؛ ولی متأسفانه دیده می‎شود کسانی برای اداره کشور به نفع خود به تحریک فتنه گران و چماقداران و گروههای فشار شبه نظامی متوسل می‎شوند، و بالاخره هرج ومرج را در کشور حاکم می‎کنند و بزرگترین ضربه را به آرامش و امنیت کشور وارد می‎نمایند.

ی: در خاتمه مناسب است آیات و روایاتی را برای تذکر مسؤولین یادآور شوم، هرچند این مطالب در شرایطی نوشته می‎شود که پخش آن فعلا میسر نیست.

1 - خداوند متعال به پیامبر خود می‎فرماید: (فبما رحمة من الله لنت لهم، و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر.) (آل عمران، 159)

2 - و می‎فرماید: (و لا تستوی الحسنة و لا السیئة، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کأنه ولی حمیم.) (فصلت، 34)

3 - و در کافی از رسول خدا(ص) نقل شده: "علیکم بالعفو فان العفو لایزید العبد الاعزا، فتعافوا یعزکم الله." (کافی، 108/)

4 - و در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر می‎خوانیم: "و أشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم، فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل، و یؤتی علی ایدیهم فی العمد و الخطاء، فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه فانک فوقهم و ولی الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک ... و لاتندمن علی عفو و لاتبجحن بعقوبة ." (نهج البلاغه، کتاب 53)

5 - و در کلمات قصار نهج البلاغه می‎خوانیم: "اقیلوا ذوی المروئات عثراتهم فما یعثر منهم عاثر الاو یدالله بیده یرفعه." (شماره 19)

6 - و باز می‎خوانیم: "اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبة ." (شماره 52)

7 - و باز می‎خوانیم - پس از اینکه امیرالمؤمنین (ع) مطلبی را یادآور شدند - یکی از خوارج گفت: "قاتله الله کافرا ما افقهه" - او نسبت کفر به حضرت داد - پس جمعی

ناوبری کتاب