صفحه ۶۱۹

همه ادیان در همه زمانها نیست، در هر زمان و هر مکان واجب است افراد نسبت به تشخیص دین حق تفحص و تحقیق نمایند؛ و اگر کسی به حقانیت اسلام در این زمان پی برده باشد و با این حال از روی عناد و تعصب یا سایر انگیزه ها زیر بار حق نرود، اهل نجات نمی باشد.

با قطع نظر از آیه 62 سوره بقره اگر کسی پس از تحقیق و تفحص و بدون تعصب به دینی معتقد شد و بر طبق موازین آن عمل نمود، بر خداوند قبیح است که او را عذاب نماید، زیرا از مصادیق ظلم محسوب است؛ و به اصطلاح اگر کسی از روی جهل و اشتباه راه خلافی را طی نمود ولی جاهل قاصر بود نه مقصر، مشمول مجازات الهی نخواهد بود؛ هرچند در اثر اشتباه مسیر، کمالات و مقامهایی را که ممکن بود از مسیر حق به دست آورد طبعا از آنها محروم خواهد بود.

س 3 - آیا کشوری که اکثریت اهل کتاب هستند مانند کشورهای غربی، می‎توان این کشورها را کشور کفر و بلد کفار نامید؟

جواب: اگر مقصود از کافر منکر مبدأ و معاد باشد، بر اهل کتاب صدق نمی کند: زیرا آنان به مبدأ و معاد اعتقاد دارند. و اگر مقصود منکر نبوت پیامبر اسلام باشد، آنان به این معنا کافر می‎باشند. اصل کلمه: "کفر" به معنای پوشیدن چیزی است، کسی که حقیقت را بپوشاند و برخلاف آن سخن گوید کافر است.

س 4 - با در نظر داشتن اینکه هم ازدواج و هم ذبح اهل کتاب مراسم خود را دارد (آیه 5 سوره مائده) آیا می‎توانند مسلمانان این مراسم را به رسمیت نشناسند، و آیا ازدواج با زن اهل کتاب جایز می‎باشد؛ و غذاهای مانند گوشت گاو و گوسفند و مرغ آنها حرام و نجس می‎باشد، و آیا سبزی و لوبیا و... از اهل کتاب حرام و نجس می‎باشد؟

جواب: ازدواج اهل کتاب اگر طبق موازین دین خودشان انجام شود، از نظر اسلام رسمیت دارد و احکام زن و شوهر بر آنان مترتب است. و ازدواج اهل کتاب با زن مسلمان جایز نیست. ولی ازدواج مرد مسلمان با زنی که از اهل کتاب باشد، اگر ازدواج موقت باشد بدین گونه که مدت و مهر معین شده باشد اشکال ندارد، و ازدواج

ناوبری کتاب