صفحه ۶۱۸

ج - هرچند در فقه اسلام مسأله ای مطرح است که آیا فروع فقهی شامل کفار نیز می‎باشد و یا آنان فقط به اصول مکلف می‎باشند؟ ولی برحسب ظاهر، مخاطب به آیات سوره احزاب و همچنین آیه 31 سوره نور در رابطه با حجاب و پوشش، زنان مسلمان می‎باشند. لیکن اگر کفار موجود در بلاد اسلامی در عقد ذمه متعهد شده باشند که به خاطر مصالح جامعه اسلامی زنان آنان نیز بدون حجاب و به حالت تحریک آمیز در ملاعام تردد نکنند، باید به تعهد خویش عمل نمایند و حاکم اسلامی می‎تواند آنان را به آن ملزم نماید.

د - مقصود از جمله (فلا تخضعن بالقول) خارج نمودن صدا از حال عادی به حالتی است که معمولا تحریک کننده شهوت در مردها و موجد طمع در دل افراد ناسالم می‎باشد، و لذا به دنبال آن آمده است (فیطمع الذی فی قلبه مرض)، پس اگر صدای زن در خواندن قرآن یا دعا یا خطابه به حالت عادی باشد - هرچند ممکن است به خاطر ظرافت طبیعی ای که در صدای زن وجود دارد بعضی مردها تحریک شوند - ولی بر آنان واجب نیست کاری کنند که صدای معمولی آنان را نیز مرد اجنبی نشنود، حضرت زهرا و حضرت زینب (سلام الله علیهما) در مجامع عمومی خطبه می‎خواندند؛ لیکن اگر کسی - فرضا - از صدای عادی زن نیز تحریک می‎شود او نباید گوش بدهد.

س 2 - آیا همه اهل کتاب کافر و نجس می‎باشند؟ آیا می‎توان با استناد به سوره بقره آیه 62 گفت که همه اهل جهنم نیستند؟

جواب: مقصود از کافر بودن اهل کتاب کافر بودن نسبت به اسلام است نه نسبت به مبدأ و معاد. و به نظر اینجانب اهل کتاب - یهود، نصاری و مجوس - ذاتا نجس نیستند و نجاست آنان عارضی است؛ به جهت عدم اجتناب از خوک و خمر و میته و امثال اینها. مسلمان نیز اگر از اینها اجتناب نکند نجاست عارضی دارد. پس اگر اهل کتاب دست و بدن خود را بشویند پاک می‎شوند.

و آنچه از آیه 62 سوره بقره فهمیده می‎شود این است که اگر کسی پس از تحقیق و تفحص به یکی از ادیان الهی اعتقاد داشته باشد و آن را حق بداند و با عمل صالح همراه باشد، در آخرت معذور و مأجور است؛ ولی این معنا دلیل بر حقانیت واقعی

ناوبری کتاب