صفحه ۶۱۳

اسلامی - بر این اساس که او از راههای معقول و منطقی زمینه جاری شدن دستورات اسلام را فراهم نماید - بیعت کردند، در این صورت حاکمیت دینی می‎تواند از مسیر تصویب قوانین مانع تظاهر به محرمات الهی و از جمله تظاهر به بی حجابی اقلیت افراد کشور در ملاعام شود؛ زیرا تظاهر اقلیت به بی حجابی بسا مشوق بی عفتی شود و آن را رواج دهد و موجب تضییع حقوق اکثریت طرفدار حجاب گردد؛ همچنین است تظاهر به سایر محرمات اسلامی. هیچ گاه مردم عاقل مصالح و خواست اکثریت جامعه را فدای هوا و هوس اقلیت نمی کنند.

و اما کیفیت ورود و تردد زنان دیپلمات و یا خبرنگار و یا توریست وابسته به کشورهای خارج، در داخل کشور تابع قراردادهای سیاسی ای است که کشور اسلامی با کشورهای غیرمسلمان منعقد می‎نماید.

اگر حاکم اسلامی تظاهر به محرمات الهی یا بی حجابی را برای جامعه اسلامی مضر تشخیص دهد، می‎تواند ورود و تردد و رفتار آنان را محدود نماید و جلوی تظاهر به آنها را بگیرد.

س 6 - همان طور که مطلع هستید بسیاری از روحانیون در ایام کشته شدن عمر جلسه جشن و سرور دارند و به روایاتی استناد می‎کنند که به "رفع القلم" معروف است. طبق این روایات ارتکاب هر گناهی برای شادمانی به منظور قتل عمر واجب است و ملائک آن را ثبت نمی کنند. آیا شما این روایات را معتبر می‎دانید و چنین جلساتی را که گاهی فساد جنسی نیز در آنها روی می‎دهد شرعی می‎دانید؟

جواب: رفع القلم به معنایی که در سؤال آمده است هیچ مدرک عقلی و شرعی ندارد، و موضوع مذکور در سؤال به هیچ وجه مجوز ارتکاب گناه نمی باشد.

ان شاءالله سالم و موفق باشید.

138157 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب