صفحه ۶۰۹

«78» پاسخ به سؤالاتی در مورد آزادیهای اجتماعی

138157
( بسم الله الرحمن الرحیم)

حضرت آیت الله العظمی منتظری مرجع آزاده

با سلام، متأسفانه حصر غیرقانونی و تحریم مطبوعاتی شما سبب شده است تا نظرات حضرتعالی به عنوان یک متخصص فقه به راحتی در اختیار عموم مردم و صاحب نظران قرار نگیرد؛ لذا یکی از وسائلی که می‎توان از نظرات حضرتعالی مطلع شد و به تبادل نظرات پرداخت همین نامه ها و سؤالات است. حضرتعالی علی رغم مشکلات در حصر و مشغله فراوانی که دارید تاکنون برخوردی پدرانه و مسئولانه با این نوع سؤالات داشته اید، که شایان تقدیر است و سبب ایجاد سنت حسنه در حوزه ها می‎شود که با سؤالات و نظرات با تکبر برخورد نکنند که والله ارحم الراحمین.

لذا سؤالاتی از حضرتعالی دارم که پاسخ استدلالی و قرآنی شما کمافی السابق موجب تشکر خواهد بود. سؤالات مربوط به احکام معمولا توسط روشنفکران دینی پیش پا افتاده تلقی شده و تاکنون طرح نشده اند؛ در صورتی که همین مسائل شرعی یکی از ارکان استبداد دینی در محدودکردن آزادیهای اجتماعی است. بنابراین طرح این سؤالات مربوط به احکام عملیه فقهی را دارای ابعاد اجتماعی دانسته و پاسخ شما به روشن تر نمودن زیربناهای فقهی درباره آزادیهای اجتماعی کمک خواهد کرد.

با تشکر - دکتر مسعود امید
27 تیر 1381
( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب آقای دکتر مسعود امید دام توفیقه

پس از سلام، پاسخ مفصل به پرسشهای جنابعالی در نامه نمی گنجد، لذا پاسخ اجمالی هر پرسش را در ذیل آن یادآور می‎شوم:

ناوبری کتاب