صفحه ۶۰۷

بجاست حضرتعالی به وسیله شورای مدیریت جدید و یا به هر وسیله ای که صلاح می‎دانید جلوی دخالتهای بیجا را بگیرید. احتیاج ارگانهای دولتی به اهل علم و روحانیین برای تصدی امر قضا و ارشاد و تبلیغ البته باید در حوزه علمیه مورد توجه قرار گیرد و در این جهت با آنها همکاری شود، ولی این امر مستلزم دخالتهای بیجای ارگانهای دولتی در حوزه و ملعبه قرار دادن طلاب جوان و ساده لوح و تحریک آنان در مسیر سیاست بازیهای آنان نیست؛ و بالاخره اگر حضرتعالی اقدام نکنید و چاره ای نیندیشید در آینده ای نه چندان دور حوزه علمیه قم هویت معنوی و استقلال و عظمت خود را از دست خواهد داد و در نتیجه ملت نیز از روحانیت منقطع خواهد شد.

دولت حتی اگر بخواهد امکاناتی از قبیل بهداشت و بیمه و امثال اینها را در اختیار روحانیت و حوزه قرار دهد باید از مسیر ریاست حوزه و تحت نظارت او باشد. البته می‎دانیم که علما و طلاب معصوم نیستند و ممکن است از ناحیه بعضی از آنان اشتباهات و یا خلافهائی بروز نماید، ولی برای جلوگیری از آنها باید از طرف شورای مدیریت حوزه هیئتی مأمور رسیدگی و تذکردادن و توبیخ و تنبیه متهمین تعیین شود که خودشان مسائل را بررسی و حل نمایند و یا نهایتا از طرف آنان به محاکم قضائی رسمی ارجاع شود. قدرتمندان معمولا گره هائی را که از دست باز می‎شود با دندان باز می‎کنند و این امر صحیحی نیست. امید است حضرتعالی به هر نحو صلاح می‎دانید اقدامات لازمه را مبذول دارید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

1 رمضان المبارک 1413 - 1371124
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب