صفحه ۶۰۲

در تجمعی که اخیرا این افراد در فیضیه داشتند، علاوه بر توهین به افراد، حریم مرجعیت را نیز شکستند و هیچ پرهیزی نیست که در فردا و فرداها با هرکس سر ناسازگاری داشتند حریم ها را شکسته و اساس مرجعیت را مخدوش نمایند؛ کاری که سالهاست برخی اجانب با ارسال جاسوس و اعمال نفوذ در پی آن بوده و می‎باشند. متأسفانه این گونه خودسریها که از سوی عده ای اعمال می‎شود اهداف آنها را محقق می‎سازد؛ و جای تأسف است که گاهی اجتماعاتی مورد سوءاستفاده قرار می‎گیرد که به نام شورای مدیریت منعقد می‎گردد.

حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) با وجود جامعیت شرایط برای مرجعیت شیعه و تقلید اکثریت مردم از معظم له و عظمت معنوی و علمی غیر قابل انکار ایشان هرگز نخواستند پس از رهبری طوری در حوزه ها دخالت کنند که خدای نکرده استقلال حوزه در برابر حکومت اگرچه حکومت حق و مشروع خدشه دار شود، تا جایی که تعیین اعضای مدیریت حوزه علمیه قم را به عهده مراجع موجود در حوزه ها گذاشتند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که وظیفه خود را حمایت از مرجعیت و استقلال حوزه ها می‎داند، ضروری می‎داند که این خطر را بدین وسیله محضر مراجع معزز به عنوان متولیان حوزه ها یادآور شود، تا با نفوذ و اعتباری که این بزرگان در میان مردم و حوزه ها دارند جلوی آسیب ها را بگیرند تا اساس استقلال حوزه و مرجعیت مخدوش نگردد و نگذارند حوزه ها در دام گروههایی بغلطد که هیچ ارتباطی با حوزه ندارند. مراجع مکرم نیک می‎دانند که امروز جوانان سر دو راهی قرار گرفته و این تحیر و تردید بیشتر به عملکرد برخی کسانی برمی گردد که به نام دین بر نارضایتی ها افزودند و یا اسلام را به گونه ای خشن و تهدیدآمیز بر سر منابر و تریبونهای عمومی مطرح می‎نمایند؛ و اگر امروز به عنوان حوزه علمیه تحرکاتی صورت گیرد که مباین علم و اخلاق و انسانیت و اصول اولیه اسلام باشد و به خاطر رضایت خاصه سخط عامه را در پی داشته باشد، چگونه می‎توان از نسل جوان انتظار اقبال به حوزه ها و روحانیت را داشت؛ لذا تقاضا می‎شود تا دیر نگشته، آقایان مراجع و علمای بزرگ، جلوی حرکتهای مشکوک و از بیرون هدایت شده را بگیرند و نگذارند حوزه های علمیه از رسالت تاریخی خود خارج و ابزار دست عده ای گردد. در پایان سربلندی مراجع عظام را در پناه ولی عصر(عج) آرزومندیم.

(مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم)

ناوبری کتاب