صفحه ۵۹۱

استعمارگر این است که طبعا از تکرار حوادث مشابه حادثه سپتامبر ابائی ندارند، و برای نیل به اهداف و سیاست های شیطانی خود نظیر این حادثه را در سایر مناطق دنیا مستقیم یا غیرمستقیم طراحی می‎کنند. شما ملاحظه کنید اسرائیل که مولود دولت های استعماری است با حمایت دولت آمریکا در فلسطین چه فجایعی را از قبیل کشتار، تخریب و نابودکردن خانه و کاشانه یک ملت مظلوم مرتکب شده و می‎شود؟ و مسببین این فجایع نمی خواهند بفهمند و درک کنند که در نظام هستی هر صدائی و عملی عکس العمل مناسب با آن را به دنبال خواهد داشت.

حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه (حکمت 476) خطاب به نماینده خود در فارس می‎فرماید: "استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء، والحیف یدعو الی السیف" (با مردم به عدالت رفتار کن و از زورگوئی و ظلم به آنان پرهیز نما، زیرا زورگویی به مردم منجر به ترک وطن و خانه و کاشانه آنان می‎شود، و ظلم به آنان موجب سلاح به دست گرفتن و مقابله با حاکمیت خواهدشد).

پس وظیفه عقلا و آگاهان هر ملتی است که مراقب و ناظر رهبران و مسؤولین کشور خود باشند و آنان را از ظلم و زورگوئی بر ملت خویش باز دارند، و از حادثه فوق در آمریکا که نتیجه و بازتاب عمل کارگزاران آن در سایر مناطق جهان بود عبرت گیرند.

[ مفهوم وحدت اسلامی ]

سؤال 16 - وحدتی که بین مسلمانان اعلام و تبلیغ می‎شود بر چه اساسی می‎تواند باشد؟

جواب: خداوند در سوره آل عمران آیه 103 می‎فرماید: (واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا) (همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و متفرق نشوید، و به یاد آورید زمانی را که با هم دشمن بودید و خداوند دلهای شما را به یکدیگر مهربان نمود، و همگی با هم برادر شدید).

اینجانب در گذشته به مناسبت اختلاف شیعه و سنی در میلاد حضرت رسول (ص) هفته وحدت را اعلام نمودم، و مقصودم این نبود که سنی شیعه، یا شیعه سنی شود؛

ناوبری کتاب