صفحه ۵۸۹

[ مردم حساب استبداد حاکمان را از اسلام جدا می‎کنند]

سؤال 11 - در افکار مسلمانان عرب و نیز مردم ایران به خاطر عملکردهای ناصحیح بعضی مسؤولین در ایران نوعی ملی گرایی - اگر چنین تعبیری درست باشد - دیده می‎شود؛ جنابعالی این پدیده را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

جواب: ملت مسلمان ایران با اینکه برخی کارهای استبدادی و برخی امور خلاف شرع و عقل را از بعضی مسؤولین مشاهده می‎کنند، ولی با این حال هنوز به اسلام و اجرای احکام آن و اقامه قسط و عدل در تمام عرصه ها مقید و پایبند می‎باشند؛ پس مسؤولین باید به مصالح مردم و خواسته های آنان فکر کنند و با کارهای ناصحیح و خطاهای خود کاری نکنند که موجب یأس مردم و جدائی کامل آنان از حاکمیت گردند.

سؤال 12 - می‎شنویم سخت گیریهای زیادی نسبت به مهاجرین و تبعیدشدگان عراقی به ایران از سوی بعضی نهادها اعمال می‎شود، علت این سخت گیریها چیست ؟ و چگونه می‎توان آنها را برطرف نمود؟

جواب: اینجانب به خاطر حصر خانگی که به دنبال سخنرانی رجب 1418 بر من تحمیل شد از بسیاری از اوضاع جاری کشور منقطع شده ام و لذا از تفصیل آنچه بر برادران و خواهران مهاجر و تبعیدشدگان عراقی می‎گذرد و نیز از اسباب و علل آن نه اطلاعی دارم و نه توان اقدامی، و لذا فقط می‎توانم اظهار همدردی و اظهار تأسف نمایم از اینکه نمی توانم خدمتی به آنان بکنم؛ ولکن همواره دعا می‎کنم و از خدای قادر که مسبب الاسباب است می‎خواهم تا به قدرت خودش همه مشکلات را حل نماید؛ انه علی کل شئ قدیر.

[ پالایش مذهب بخصوص در عرصه اعتقادات راه ماندگاری ]

سؤال 13 و 14 - حضرتعالی برای اقامه و زنده نگاه داشتن پیام جهانی تشیع و ایجاد تحول مناسب با زمان در آن چه پیشنهادی دارید؟ و با سیاست تهاجمی که تمدن غربی در پیش گرفته است چگونه باید برخورد نمود؟

ناوبری کتاب