صفحه ۵۸۶

[ منظور از صدور انقلاب پس از پیروزی ]

سؤال 6 - مبنای صدور انقلاب که پس از پیروزی انقلاب در ایران مطرح شد چیست ؟ و آیا صدور انقلاب از مقوله ارهاب و تروریسم نیست ؟

جواب: صدور انقلاب به معنای تهاجم نظامی به کشورها و کشتن افراد نبود، بلکه مقصود از آن حمایت های فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی از ملت های مظلوم و دفاع از آنها برای رسیدن به حقوق اجتماعی و مشروع خودشان بود؛ و چنین حمایتی از مظلومین، علاوه بر اینکه مورد تأیید عقل و همه عقلای جهان می‎باشد مطابق روایت منقول از پیامبراسلام (ص) نیز خواهد بود که فرمودند: "من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس منهم، و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم" (کافی، جلد 2، ص 164) (هرکس شب را صبح کند در حالی که به امور و سرنوشت مسلمانان اهمیتی ندهد جزو مسلمانان نیست، و هرکس صدای مظلومی را شنید که از مسلمانها استمداد می‎کند و به او جوابی نداد - کمکی به او نکرد - مسلمان نیست).

[ عملیات استشهادی ]

سؤال 7 - نظر جنابعالی در مورد عملیات استشهادی که در فلسطین و جنوب لبنان جریان دارد چیست ؟

جواب: جهاد به معنای دفاع از نفوس و حقوق اجتماعی و در راه تحقق اهداف الهی امری است که خوبی و لزوم آن مورد تأیید عقل و شرع می‎باشد، و مصادیق و تاکتیکهای آن برحسب اختلاف زمانها و مکانها مختلف خواهد بود؛ و حضور در صحنه جهاد معمولا مستلزم نوعی فداکاری و استشهاد می‎باشد. عملیات استشهادی که در سؤال به آن اشاره شده، دارای اقسام مختلفی است؛ آن قسمی که از مصادیق جهاد در مقابل دشمن متجاوز می‎باشد قهرا مشمول ادله جهاد اسلامی خواهد بود.

از طرفی باید گفت: مسؤول اصلی مصائب دردناکی که بر ملت مظلوم فلسطین و تمام بی گناهان غیرمسلمان در آن منطقه وارد می‎شود، در درجه نخست سران و

ناوبری کتاب