صفحه ۵۸۵

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "و العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس"

(کسی که به زمان خود آگاه باشد، حوادث زمان او را غافلگیر نمی کند).

و خلاصه کلام اینکه بدون شناخت مسائل و امور سیاسی هر زمان، اظهارنظر فقهی در آنها نمی توان کرد؛ زیرا اظهارنظر در هر موضوعی بدون شناخت موضوع و حدود آن صحیح نیست.

[ حرمت ترور در اسلام ]

سؤال 5 - تعریف تروریسم و نظر دین مقدس اسلام در آن چیست ؟

جواب: بدیهی است که دین اسلام دین عقل و منطق است، و هدف آن تسخیر دلهای مردم و هدایت آنان به سوی خداوند می‎باشد، و این معنا با ارعاب و ارهاب محقق نخواهد شد؛ بلکه برعکس، ارعاب و ارهاب موجب تنفر مردم و اختلال نظام اسلامی و سلب امنیت عمومی می‎باشد.

در آیة الکرسی می‎خوانیم: (لا اکراه فی الدین) و در کافی (ج 7، ص 375) از ابی الصباح کنانی نقل شده که گفت: روزی به امام صادق (ع) گفتم: من یک همسایه ای دارم که حضرت امیرالمؤمنین (ع) را مورد سب و دشنام قرار می‎دهد، آیا اجازه می‎دهید با او برخوردی کنم ؟ حضرت پرسیدند: با او چه برخوردی می‎کنی ؟ گفتم: اگر اجازه دهید او را غافلگیر نموده و می‎کشم؛ حضرت فرمودند: ای اباصباح، این ترور است و پیامبر(ص) از آن نهی نموده است و اسلام مخالف ترور می‎باشد.

و داستان خودداری حضرت مسلم از ترور ابن زیاد در حالی که او به عیادت شریک بن اعور آمده بود و تمسک آن حضرت به روایت منقول از پیامبر(ص) که: "الاسلام قید الفتک" (اسلام مخالف ترور است) مشهور و معروف می‎باشد؛ با اینکه اگر ابن زیاد کشته شده بود به حسب ظاهر اوضاع کوفه به نفع حضرت مسلم و سپس حضرت امام حسین (ع) منقلب شده بود.

یادآور می‎شوم جهاد در اسلام از مقوله ارهاب و ترور نیست بلکه از مقوله دفاع در برابر تهاجمات و تجاوزات دشمن می‎باشد.

ناوبری کتاب