صفحه ۵۷۲

( بسمه تعالی)

پس از سلام

اولا: از بسیاری از روایات باب نظر استفاده می‎شود که حرمت آن به جهت احترام شخص موردنظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمی داند و خود را نمی پوشاند نظر طبعا جایز است مگر اینکه موجب وقوع در حرام و فساد شود؛ و به خصوص زنان غیرمسلمان قائل به حرمت نظر نیستند بلکه ترک آن را موجب بی احترامی به خود می‎شمارند؛ و بعید نیست این ملاک در دست دادن نیز وجود داشته باشد.

و روایات مصافحه با اجنبیه منصرف است به زنان مسلمان. آری اگر نظر یا دست دادن موجب فساد اخلاقی شود یا برای لذت باشد مطلقا جایز نیست.

و ثانیا: اگر نظر یا مصافحه در محیط و شرائطی ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرور حلال می‎شود مگر اینکه فساد اخلاقی را درپی داشته باشد یا برای التذاذ باشد. البته اگر از روی لباس یا دستکش ممکن باشد احتیاط خوب است.

1381228 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب