صفحه ۵۷۱

«71» استفتای شرعی در مورد مصافحه با غیرمحارم

1381228
( به نام خدا)

حضرت آیت الله منتظری دام ظله العالی

با سلام

دانشجویی ایرانی هستم که در یکی از کشورهای اروپایی به تحصیل و زندگی مشغولم. به دلیل دلسوزی برای انقلاب سفارت ایران و برخی دیگر از سازمانهای ایرانی مرا لایق دانسته تا با آنها ارتباط نزدیکی داشته باشم و در حد توان کمک نمایم. به دلیل همین ارتباط بارها شاهد صحنه هایی بوده ام که علت نوشتن این نامه و طرح سؤال گردید. اطلاع دارید که کارمندان سفارت ایران در این کشور با خانم ها دست نمی دهند و اگرچه دلیل آن را مذهبی اعلام می‎کنند اما برای بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان طرفدار انقلاب قابل توجیه نیست. بنده صحنه هایی دیده ام که به دلیل همین امتناع واقعا توهین به کشور و حتی اسلام شده است. ریشه این اهانت نیز از اینجا ناشی می‎شود که دیگر مسلمانان و حتی شیعیان در مناصب گوناگون مشکلی در انجام این کار ندارند؛ حتی نمی توان گفت که این امتناع تنها مختص ایرانیان است، زیرا بسیاری از ایرانیان حتی افرادی که به عنوان مأمور دولت هستند در دست دادن با خانم ها مشکلی ندارند. خود بنده ایرانیان متشرعی را دیده ام که منعی قایل نشده اند. تنها استثنا در این میان دیپلماتهای ایرانی هستند و همین باعث ایجاد وهن می‎شود؛ به ویژه آنکه به نظر می‎رسد ایرانیان وابسته به دولت ترسی از اینکه مبادا عدم رعایت این دستورالعمل به ضرر آنها تمام شود وجودشان را گرفته و بعضا برای فرار از وضعیت حرکات عجیبی انجام می‎دهند. خواهشمندم بنده را روشن فرمایید که آیا چنین وضعیتی به عنوان یک معضلی که باید برای آن چاره ای اندیشید نمی باشد.

البته موضوع را با برخی ایرانیان مطرح کرده ام اما پاسخ آنها بیشتر شبیه یک توجیه نامه و دستورالعمل دولتی است. [ ... ]

ناوبری کتاب