صفحه ۵۷۰

و لابی یهود آمریکا به فکر مصالح شما نیستند بلکه درصدد تأمین قدرت و منافع مادی خویش می‎باشند.

4 - به مردم مظلوم فلسطین تذکر می‎دهم که هرچند خانه و کاشانه و هستی شما به زور تصاحب شده و بسیاری از شما آواره شده اند ولی بالاخره ادامه درگیریها و خونریزیها موجب تلفات بیشتر و خسارتهای فراوان می‎شود و خانواده های شما امنیت و آرامش ندارند، پس بجاست دلسوزان شما از باب ضرورت در فکر صلحی عادلانه باشند به گونه ای که مصالح ملت فلسطین و آوارگان آنان تأمین گردد. (و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله) (سوره انفال، آیه 61) (ای پیامبر، اگر پیشنهاد صلح نمودند آن را بپذیر و بر خدا توکل نما).

اینکه دولت غاصب اسرائیل اصل باشد و صاحبان اصلی سرزمین فلسطین تحت حمایت آنان باشند و حکومتی نیم بند به نام "خودگردان" داشته باشند ظلمی است آشکار و اهانتی است به مردم مظلوم فلسطین. آنان باید حداقل یک دولت مستقل فلسطینی با همه قوا و نیروها و ادوات دفاعی و امکانات به مرکزیت قدس شریف به دست آورند و در این زمینه دولت های اسلامی بی دریغ به آنان کمک نمایند و سرزمینهایی که اسرائیل بعدا از آنان اشغال نموده برگردانده شود، این امر هم به نفع آنان و هم به نفع اسرائیل خواهد بود.

البته اگر ممکن بود در همه سرزمین فلسطین یک دولت واحد مردمی بر اساس آرای عمومی تأسیس می‎شد بهتر بود ولی متأسفانه با این همه خونریزی ها و دشمنی ها که در ظرف بیش از پنجاه سال پدید آمده تحقق چنین امری بسیار مشکل است.

از خداوند قادر متعال رفع همه مشکلات و تضادهای غیرانسانی و وجود عواطف بشری در قلوب همه بندگان خدا و توفیق عمل به وظایف انسانی و الهی را برای همه مسألت می‎نمایم.

والسلام علی جمیع الاخوة والاخوات و رحمة الله و برکاته.

8 صفر 1423 - 138121
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب