صفحه ۵۶۲

استقبال جهان از آنها تحریم آنها جز شکست و عقب ماندگی درپی ندارد، بلکه باید آنها را توسعه داد و تکمیل نمود؛ ولی لازم است دانشمندان و نخبگان و رهبران جامعه آنها را در مسیر صحیح قرار دهند و برای آنها برنامه های خوب و سازنده و باارزش تهیه نمایند و در راه پیشرفت علم و فرهنگ و منافع مادی و معنوی جامعه آنها را به کار گیرند و با تبلیغات صحیح و عاقلانه، نه آمرانه و خشونت بار جامعه را متوجه سوءاستفاده ها نمایند؛ و اگر کسانی علنا سوءاستفاده می‎کنند جلوی آنها را بگیرند.

از همه نعمت های الهی ممکن است سوءاستفاده شود، آیا ما می‎توانیم با همه نعمت های خدا - به بهانه سوءاستفاده ها - مبارزه کنیم و آنها را تحریم نمائیم ؟!

ان شاءالله سالم و موفق باشید.

1381110 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب