صفحه ۵۵۸

و اشتباه - کارهائی انجام می‎دهند که با شرع و عقل و منطق سازگار نیست؛ و متأسفانه به نام اسلام و دین انجام می‎دهند، و به نصیحت ها و تذکرات توجه نمی کنند.

و چون آیت الله خمینی (ره) رهبر انقلاب و مورد احترام همه بودند و ایشان در تهران و من در قم بودم لذا مطالب و اشکالات را به ایشان می‎نوشتم البته به صورت محرمانه، ولی هنگامی که با اتهامات ناروا روبرو شدم و قسمتهائی از آن نامه های محرمانه به صورت تقطیع شده در رنجنامه مرحوم حاج احمدآقا و خاطرات سیاسی آقای ری شهری در سطح وسیعی منتشر شد، ناچار شدم برای تنویر افکار عمومی و رفع اتهامات وارده اصل نامه ها را منتشر نمایم. من از معظم له دور بودم و برخی از متصدیان با ایشان در ارتباط بودند، و طبعا نظریات مختلف و متفاوتی بر ایشان عرضه می‎شد. اینجانب در آخرین ملاقاتم به ایشان گفتم: "واضح است که در یک کشور بزرگ مثل ایران سلیقه های متفاوت و کارهای خلاف وجود دارد، و حتی در زمان حکومت رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) با مقام عصمتی که آن بزرگواران داشتند نیز وجود داشت، ولی آنچه مایه تأسف است اینکه از نام حضرتعالی سوءاستفاده می‎شود، و مرتکبین خلاف و خشونتها می‎گویند ما برطبق نظر ایشان عمل می‎کنیم".

هم اینک نیز بسیاری از بازداشتها و محاکمات سیاسی و برخوردهائی که با نمایندگان مجلس و دانشجویان و برخی از نخبگان جامعه انجام می‎شود برخلاف منطق و دیدگاه اسلام و سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) می‎باشد، و متأسفانه به نام حمایت از اسلام و دین انجام می‎شود.

ان شاءالله موفق باشید.

13801119
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب