صفحه ۵۵۷

«65» چرا اعتراض و چرا انتقاد؟

(پاسخ به سؤال رادیو صدای آمریکا)
13801119

سؤال: چه عواملی در طول انقلاب و به دنبال آن باعث شد که جنابعالی که مقام دوم را بعد از آیت الله خمینی داشتید و رئیس مجلس خبرگان نیز بودید، به ستمی که به مردم می‎شد اعتراض فرمودید. این تغییرات در کشور چطور اتفاق افتاد و از نظر اسلامی، نظر جنابعالی درباره این نوع رفتار با مردم چیست ؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از سلام، هدف اساسی از انقلاب اسلامی ایران - که امثال اینجانب نیز از آن حمایت می‎کردیم و به پیروزی رسید - سلطه جوئی و حکومت مطلق بر مردم نبود، بلکه مقصود تأمین حقوق ملت و آزادیهای مشروع و رفع اختناق و ظلم و استبداد و خودسریها، و پیاده شدن دستورات حیات بخش اسلام در همه زمینه ها بود؛ و شعار ملت و وعده های مقامات در آغاز انقلاب در سه کلمه: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" خلاصه می‎شد. و هرچند در آغاز پیروزی با کارهای خلاف و خشونتها و تندیهای برخی متصدیان امور مواجه می‎شدیم ولی خود را قانع می‎کردیم که طبعا هر انقلابی در آغاز با مشکلات و تخلفاتی همراه است لیکن به تدریج پس از استقرار نظام وعده ها و شعارها پیاده خواهد شد. تا اینکه اینجانب به سهم خود متوجه شدم که پس از استقرار نظام نیز برخی از متصدیان امور - هرچند از روی جهل

ناوبری کتاب