صفحه ۵۴۷

3 - آیا انتقادات عبدالله مسعود به قرآن عثمان و سوزاندن نسخ دیگر قرآن توسط حکام، سندیت قرآن فعلی که توسط عثمان گردآوری شده را مخدوش نمی کند؟

4 - اگر قرآن باید راهنمای اعمال مسلمین و راهنمای استدلالات آنها باشد چرا امام علی به عبدالله بن عباس توصیه کردند تا در مذاکره با خوارج به قرآن استدلال نکند؟ آیا این توصیه و رد حکم قراردادن قرآن در جنگ صفین به این مفهوم نیست که قرآن نمی تواند به عنوان قانون اساسی و ملاک حل اختلافات مردم در هر زمان قرار گیرد؟

اگر چنین نباشد همیشه به شورای نگهبانی که مفسر دین باشد نیاز خواهد بود و در این اندیشه چه راهی برای خلاصی از استبداد دینی وجود دارد؟

شکنجه و پرونده سازی به عنوان روشی برای هدایت گمراهان:

1 - آیا دوزخ در قیامت برای هدایت گمراهان است ؟ اگر آری، چرا نمی توان چنین روش هدایتی را در زندانها به کار بست ؟

2 - آیا پرونده سازی یوسف برای برادرش از طریق صحنه سازی کردن و اتهام دزدی به او زدن برای دیدن پدرش اقدام درستی بود؟ اگر آری، آیا می‎توان چنین روش پرونده سازی دروغین را برای مصالح حکومتی که بسیار بالاتر از مصالح شخصی چون دیدن پدر است به کار بست ؟ اگر خیر، چرا یک پیغمبر اقدام به پرونده سازی دروغین کرده بدون اینکه توبه کند؟

قبلا از صراحت سؤالات که لازمه یک تحقیق علمی است پوزش طلبیده و از راهنمایی های حضرتعالی سپاسگزارم.

ارادتمند: دکتر مسعود امید - نیویورک
( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب آقای دکتر امید دام توفیقه

پس از سلام و اعتذار از تأخیر جواب در اثر ابتلاء شدید به کسالت، به نحو اختصار یادآور می‎شوم:

ناوبری کتاب