صفحه ۵۳۱

«60» پاسخ به پرسشهایی در مورد خلیفه سوم عثمان

1380724
( بسمه تعالی)

1 - عثمان به لحاظ شخصی چه جور آدمی بود؟

2 - چه طور صحبت می‎کرد؟

3 - دوستانش چه جور آدمهایی بودند، و دولتش چه افرادی بودند؟

4 - سابقه او چه طور بود؟ و رابطه او با اصحاب رسول الله چگونه بود؟

5 - شیوه حکومتش چگونه بود؟

6 - چه عواملی باعث ایجاد نارضایتی از او شد؟

7 - چرا نارضایتی ها تشدید شد و به قتل رسید؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

جواب: پس از سلام و اعتذار از تأخیر جواب به جهت مشکلاتی که در این مدت برای اینجانب رخ داد و هنوز هم ادامه دارد.

عثمان بن عفان قریب چهل و هشت سال قبل از هجرت متولد شد. پدرش عفان فرزند عاص بن امیه بود، بنابراین از طائفه بنی امیه است، و در حقیقت خلافت بنی امیه از او شروع شد. وی از پیشگامان در پذیرش اسلام و از جمله افرادی است که به جهت آزار مشرکین از مکه به حبشه هجرت نمود و از زمره کاتبان وحی نیز به شمار می‎رود. تا قبل از خلافت همچون بسیاری از اصحاب معمولی رسول خدا(ص) بود، و همطراز با امثال ابوذر و سلمان و عمار و مقداد نبود.

از نظر روحی دارای طبع ملایم بود، ولی شجاع و با اراده نبود، تجمل گرا بود و

ناوبری کتاب